REKRUTTERINGSSVIKT: - Det er oppsiktsvekkende og helt nytt for Bergen kommune, sier etatsdirektør Brita Øygard om fastlege-mangelen. Foto: Målfrid Bordvik
REKRUTTERINGSSVIKT: - Det er oppsiktsvekkende og helt nytt for Bergen kommune, sier etatsdirektør Brita Øygard om fastlege-mangelen. Foto: Målfrid Bordvik

24 søkere til én fastlønn-stilling – vanlige fastlegejobber står tomme

Bergen kommune fikk 24 søkere til én ALIS-stilling, men ingen kvalifiserte søkere til 13 fastlegehjemler. – Det haster å finne løsninger, sier etatsdirektør Brita Øygard i Bergen kommune.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

FLESLAND, BERGEN (Dagens Medisin): Under ettårskonferansen for ALIS-Vest prosjektet redegjorde etatsdirektør i Bergen kommune, Brita Øygard, for hvordan fastlegekrisen brått har rammet dem.

– Det siste året har vi hatt store problemer med rekruttering. I 2018 er det lyst ut 14 ledige fastlegehjemler, og 10 av dem er lyst ut flere ganger. Antall kvalifiserte søkere er svært lavt, og flere stillinger er lyst ut fire ganger uten at vi har kunnet ansette noen. Det er oppsiktsvekkende og helt nytt for Bergen kommune, sier Brita Øygard.

Bergen kommune har ledet arbeidet med ALIS-Vest, som er et prosjekt der 10 vestlandskommuner har ansatt 15 fastleger i faste utdanningsstillinger. I prosjektet har legene fast lønn, permisjonsrettigheter og slipper å kjøpe seg inn i privat praksis. Det var hele 72 søkere da to av disse stillingene ble utlyst i Bergen i fjor. Da én av legene valgte å flytte ble det en ledig stilling på Laksevåg legekontor i sommer.

Ubesatte stillinger
– Til én ALIS-stilling fikk vi 24 søkere. Samtidig ble det lyst ut 13 fastlegehjemler, hvor vi fikk 0-3 søkere på hver stilling, og hvor det ikke var noen kvalifiserte søkere. Dette er et sterkt signal som vi tar veldig alvorlig. 12 av 13 stillinger er fortsatt ikke besatt, sier hun.

Kommunene har intervjuet mange av legene som ønsket seg ALIS-stilling med håp om å lokke noen til å kjøpe fastlegehjemmel, uten hell.

– Samtlige leger ønsker seg fast lønn, fast arbeidstid og veiledning. Ingen ønsker investeringen med kjøp av hjemmel og lange uforutsigbare arbeidsdager, forteller Øygard.

– Orker ikke mer
– I tillegg til rekrutteringssvikten opplever vi at erfarne fastleger slutter eller trapper ned. De ber om tilrettelegging på grunn av stort arbeidspress og ønsker fritak for kommunale oppgaver og reduserte lister. Vi ser at både erfarne, dedikerte fastleger og unge fastleger ikke orker mer, sier hun.

Det lokale samarbeidsutvalget har bedt kommunen om å opprette flere ALIS-stillinger. Det ønsker også kommunen.

Etterlyser finansiering
– Men det forutsetter at vi har finansiering. Det er kostnader knyttet til dette for kommunen, sier Øygard.

Under dagens konferanse kunne ikke helseminister Bent Høie love at det kommer midler til flere ALIS-stillinger, men sier han er åpen for søknader.

Powered by Labrador CMS