Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
FØLGER OPP: Rolf Martin Tande (f.v.), Tone Seppola-Edvardsen, Helen Brandstorp og Hans Høvik er blant dem som skal følge pilotprosjektet ALIS Vest ekstra tett. Foto: NSDM

Rekordmange søkere til utdanningsstillinger

– Vi håper dette skal være et lærestykke slik at andre regioner også kan få det til, og at myndighetene og politikere ser at vi må satse på dette, sier leder av Nasjonalt senter for distriktsmedisin.

Publisert: 2017-07-04 — 06.00

Utdanningsstillinger i allmennmedisin (ALIS), er en tilskuddsordning som ble startet i 2012 av Helsedirektoratet og er inne i sitt siste år nå i 2017 før ordningen skal evalueres.

ALIS-Vest er eget et pilotprosjekt som ble startet i år. Det eies av Bergen kommune og inkluderer totalt 11 kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane. Kommunene som deltar har søkt om å få være med og er plukket ut blant annet ut fra kommunens behov for fastleger.

Eget pilotprosjekt
Bergen kommune har mottatt 72 søknader til to utdanningsstillinger i allmennmedisin gjennom prosjektet ALIS-Vest. To av kommunene i pilotprosjektet, Odda og Hyllestand kommune, har fått 15 søknader.

– Det er helt fantastisk med 72 søknader, og dette er en bekreftelse på at slike typer utdanningsstillinger er noe legene vil ha.
Helen Brandstorp, leder av Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)

Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet og av Helse- og omsorgsdepartementet og fikk ny bevilgning i revidert statsbudsjett.  Legene som har søkt i denne runden gangen skal etter planen begynne i allmennpraksis 1. september.

Annen oppfølging
I ALIS-Vest får legene en litt annen oppfølging enn ordinære LIS-leger i allmennmedisin.

– Dette er spesialtilpassede utdanningsstillinger som er tilrettelagt for at legene skal få en god innfasing i fastlegejobben. De får fast lønn, det vil si at de slipper å investere i egen praksis. De får fri med lønn for å gå på kurs, får listelengde som passer deres kompetansenivå og får lett tilgang til en felles veiledningsgruppe.

– De får også hjelp til tilgang til praksis på sykehus.  ALIS-Vest-prosjektet skal gi en mykere innfasing enn ALIS-ene får mange steder, hvor må kjøpe seg praksis, som er vanlig for mange unge leger og listelengde som erfarne fastleger, sier allmennmedisiner og leder av Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), Helen Brandstorp til Dagens Medisin.

Hun er blant dem som fremover skal følge ALIS Vest-prosjektet tett.

Følges opp med forskning
En del andre småkommuner allerede har hatt denne typen utdanningsstillinger for å øke rekrutteringen av fastleger til distriktene.

– Men i ALIS-Vest er dette satt i system og skal følges opp med forskning. Vi håper dette skal være et lærestykke slik at andre regioner også kan lære av både gode og dårlige grep underveis i ALIS-Vest, og at myndighetene og politikere ser hvordan vi kan satse på dette, sier Brandstorp.

Hun er overrasket over den store interessen for stillingene.

– Det er helt fantastisk med 72 søknader, og dette er en bekreftelse på at slike typer utdanningsstillinger er noe legene vil ha. Distriktskommunene, hvor behovet for fastleger er størst, har ikke opplevd en slik søkerpågang på lenge. Og i dette prosjektet har de små nabokommunene fått hjelp fra Bergen kommune, sier Helen Brandstorp.

Nå er NSDM er i gang med følgeforskning på organisering og rammebetingelser lokalt og skal bruke intervjuer til å følge utviklingen av prosjektet gjennom alle de fem årene prosjektet skal vare.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Kjell O.Skavdal 07.11.2017 10.30.03

  Bra - bra Brandstorp! Ligger an til å anvende i det ganske land!

 • Tidligere allmennlege 10.07.2017 14.54.23

  Jeg synes ikke det er overraskende med det store antall søkere. Nye allmennleger overlates ofte til seg selv, og må takle både faglige og økonomiske utfordringer uten mye støtte. Dette er derfor veien å gå for å få motiverte nye allmennleger. Og ikke minst i små kommuner.

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!