Helseminister Bent Høie (H). Arkivfoto.  Foto:
Helseminister Bent Høie (H). Arkivfoto. Foto:

Trosser råd – vil ha «havari-kommisjon»

Regjeringen foreslår å opprette en kommisjon som skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten, på tross av rådene den har fått om å la være.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Som Dagens Medisin har skrevet var alle fylkesmenn, sykehus og kommuner som svarte i høringsrunden til utredningen «Med åpne kort» fra Arianson-utvalget, kritiske til opprettelsen av en undersøkelseskommisjon.
Også fra politisk hold har Høie blitt bedt om å lytte til rådene.:
– Når ett utvalg og bortimot 60 høringsinstanser fraråder å opprette havarikommisjonen, er det veldig merkelig at helseministeren står på sitt og sier at «uansett hva andre sier, så gjør jeg dette», har Tove Karoline Knutsen (Ap), medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, tidligere uttalt i Dagens Medisin.
 Ga løfte i regjeringsplattformen
Helseminister Bent Høie (H)  har hele tiden sagt at han ønsker en slik kommisjon – som også oppfyller løftet som Høyre og Fremskrittspartiet ga i sin regjeringsplattform.
I en pressemelding skriver Høie at den nye Undersøkelseskommisjonen skal kunne undersøke alvorlige hendelser eller forhold i hele helse- og omsorgstjenesten, både hos offentlige og private tjenesteytere. 

Videre skal den være selvstendig, og ikke være tilknyttet helse- og omsorgstjenesten, tilsynsmyndighetene, Helsedirektoratet eller andre instanser i helseforvaltningen.

40 millioner i året
– Kommisjonen skal stå fritt til å undersøke også hvordan disse instansene ivaretar oppgavene sine. Det er viktig for å skape tillit hos pasienter, pårørende og andre berørte, sier han.  

Kommisjonen vil, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet bestå av rundt 20 fulltidsansatte som vil gjennomføre rundt 20-25 undersøkelser i året. Kostnadene blir anslått å være rundt 40 millioner i året.

Powered by Labrador CMS