Skal vurdere vaksinering mot rotavirus

Mandag skal Rådet prøve å ta stilling til om vaksine mot rotavirusinfeksjon skal anbefales i Norge.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering møtes i Moss mandag.
Til 60 000 barn hvert år
Der skal de blant annet ta stilling om det skal innføres vaksine mot rotavirusinfeksjon i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.
Utredningen har pågått i nær fem år.
Vaksinen vil, dersom den blir en del av barnevaksinasjonsprogrammet, tilbys alle små barn mellom 6 og 32 ukers alder i Norge, til sammen rundt 60000 hvert år.
Det var direktør Geir Stene-Larsen i Folkehelseinstituttet som fremmet dette spørsmålet til Rådet.
De hadde den innledende diskusjonen rundt dette i et møte i februar i år.
Allerede høsten 2011 anbefalte Folkehelseinstituttet å innføre vaksine mot rotavirusinfeksjon i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.
Rotavirus smitter vanligvis ved nærkontakt og gir magesyke, såkalt gastroenteritt, som rammer praktisk talt alle barn i verden før de fyller fem år.
Betinget vedtak?
Rådet har tidligere diskutert at én mulighet er et betinget vedtak gitt en pris som er helseøkonomisk riktig:
– Uansett kostnadseffektivitet, er rådet nødt til å tenke på vaksinen som et tiltak som vil komme til å fortrenge andre tiltak innenfor helse- og omsorgstjenesten. Muligheten for egenandel bør også utredes, skriver Rådet.
Men den ene produsenten av rotavirusvaksinen hevder innlemming av vaksinen i programmet ikke går på bekostning av andre tiltak i helsetjenesten.
Tidligere i år skrev de et brev til helseministeren der de påpeker at utredningen har pågått i lang tid allerede, og at de mener beslutningsgrunnalget for innføring av vaksinen er godt:
– Dette er ikke et stort økonomisk løft. Merutgiftene det første året er under seks millioner kroner. Jeg vil anta at et slikt beløp ligger innenfor Helseministerens handlingsrom selv uten egen post i Statsbudsjettet, skriver administrerende direktør i GlaxoSmithKline, Åge Nærdal, i brevet til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.


Han viser til Kunnskapssenterets beregninger fra 2009, som viser at rotavirusvaksinasjon vil være et kostnadseffektivt tiltak.
– Med anbudspriser som er oppnådd i andre land vil vaksinasjon gi større besparelser enn kostnader på helsebudsjettet allerede det tredje året etter vaksinasjonsstart, blant annet som følge av færre sykehusinnleggelser. Dette er med andre ord en vaksine i samhandlingsreformens ånd som raskt etter innføring finansierer seg selv og som frigjør sårt tiltrengte ressurser ved norske sykehus, skriver Nærdal.
Det er GlaxoSmithKline og Sanofi Pasteur som innehar markedsføringstillatelsen for de to vaksinene mot rotavirus her til lands.

Helsesøstre sier nei til vaksine
Men Landsgruppen av helsesøstre Norsk sykepleierforbund sier nei til innføring av vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet.

– Begrunnelsen er blant annet at vi ikke finner det tilstrekkelig dokumentert at vaksinen vil ha en helse- og samfunnsøkonomisk gevinst, uttalte de i februar i år.

Powered by Labrador CMS