KREVER SVAR: Olaug Bollestad (Krf) vil vite hvilke avtaler sykehusedirektørene rundt om i landet har.  Foto: Anne Grete Storvik
KREVER SVAR: Olaug Bollestad (Krf) vil vite hvilke avtaler sykehusedirektørene rundt om i landet har. Foto: Anne Grete Storvik

– Langt utover det som er etisk riktig

– Uetisk og umusikalsk med skyhøye lønnsavtaler til sykehusledere, mener stortingsrepresentantene Olaug Bollestad (Krf) og Bård Hoksrud (Frp).

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

STORTINGET (Dagens Medisin): Lederen av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget Olaug Bollestad (Krf), krever nå at helseministeren svarer på om ansettelsesavtaler av den typen som den avgåtte UNN-direktøren har fått, er riktig forvaltning av helsemidlene.
– Og er denne type sluttavtaler, lederlønninger og avtalevilkår vanlig praksis i helseforetakene, spurte hun onsdag i et skriftlig spørsmål til statsråden.

 Tor Ingebrigtsen, avgått UNN-direktør, har fått en avtale om millionlønn fram til han blir pensjonist, en lønn som Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) skal betale.

Til Dagens Medisin sier Bollestad at hun nå krever å få avtalene til andre direktører på bordet.

– Jeg vil se avtaler som er inngått, sluttavtaler, etterlønn og pensjoner; Hva ligger i disse avtalene? Vi må følge statlige normer. Slik jeg opplever dette nå, så er det inngått avtaler som er på siden av dette. Det er ikke akseptabelt. Vi har stort behov for helsekronene, så det er ikke her vi skal bruke de store pengene. Men vi skal ha gode ledere, og vi skal lønne dem.

– Dette er ikke vanlig i norsk arbeidsliv. Vi i staten og helsesektoren skal ikke gå foran og lage slike ordninger. Det er langt utover det som er etisk riktig.Statsråden kan gjennom oppdrag til sykehusene si noe om hvilket mandat styrene har for å inngå slike avtaler, sier Bollestad.
Hun får støtte av Bård Hoksrud (Frp):

– Det jeg tror alle reagerer på, er at man oppfatter at Ingebrigtsen skal få en etterlønn som er mye høyere enn den var. Det er en bekymring fordi dette er penger som egentlig skulle gått til pasientbehandling, sier Hoksrud til Dagens Medisin.
– Jeg skjønner at hvis man må slutte, eller slutter selv, har en periode med en avtale etterpå. Men denne avtalen høres jo veldig flott og lukrativ ut. Og etter det jeg skjønner, er det mer enn en normal lønn i den type stilling han skal over i, og dessuten kanskje ha i tretten, fjorten år fremover.

Hoksrud sier dette fremstår som umusikalsk for både folk flest og for politikere:

– Derfor er det viktig at foretakene ser på etterlønnsavtalene som de inngår med direktørene sine.

– Ingebrigtsen skal fortsatt jobbe for pengene?

– Ja, dette handler ikke bare om Ingebrigtsen. Dette gjelder også for andre direktører som har etterlønnsavtaler. Helseforetakene har ansvaret for avtalene, men det er viktig at vi ikke har avtaler som store deler av samfunnet reagerer kraftig på. Derfor er det viktig med en gjennomgang, sier han.

Kjersti Toppe og Sp fremmet torsdag morgen et forslag om både en gjenomgang av praksis og endringer i regelverket.

Powered by Labrador CMS