Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Tor Ingebrigtsen som nylig gikk av som UNN-direktør, er sikret gode inntekter fram til han blir pensjonist.

Fikk avtale om millioninntekt

Avgått UNN-direktør Tor Ingebrigtsen (54) har fått en avtale med UNN som sikrer ham gode inntekter i mange år fremover.

Publisert: 2018-02-14 — 11.11 (Oppdatert: 2018-02-14 — 11.11)
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Det skriver NRK Nordland, som først omtalte den avgåtte UNN-direktørens sluttavtale:

Arbeidsavtalen og en tilleggsavtale mellom avgått UNN-direktør Tor Ingebrigtsen og UNN, viser at Tor Ingebrigtsen, som gikk av forrige uke etter at det kom frem at han hadde truet Helse Nord-styreleder Marianne Telle, fortsatt får en årslønn på 1,9 millioner ut året.

Han vil også motta 85 prosent av lønnen fram til han blir pensjonist.

Her kan du lese arbeidsavtalen, og her kan du lese tilleggsavtalen

Arbeidsavtalen - som regulerer Tor Ingebrigtsens fremtidige ansettelsesforhold (jobb) ved UNN (alternativt UiT, finansiert av UNN) - ble inngått første gang med daværende styre allerede da Ingebrigtsen ble ansatt som administrerende direktør i 2007.

Tilleggsavtalen, som styreleder Andreassen og Ingebrigtsen ble enig om den 5.februar,  ivaretar overgangsperioden med oppsigelsestid og studiepermisjon, ble vedtatt  og signert i styremøte fredag forrige uke.

UNN: – Skal jobbe enten ved UNN eller ved UiT

Dagens Medisin søker Tor Ingebrigtsen for en kommentar til avtalen, men har foreløpig ikke fått svar.

UNN understreker at det ikke er snakk om en etterlønnsavtale for Tor Ingebrigtsen:

– Han var ansatt ved UNN før han ble direktør, og skal fortsette i et ordinært arbeidsforhold enten ved UNN, eller finansiert av UNN og i et samarbeid med Det helsevitenskapelig fakultet ved UiT, Norges arktisk universitet, heter det fra UNN.

UNN viser til følgende forklaring og utfyllende informasjon til avtalen:

 • Tor Ingebrigtsen var fast ansatt som avdelingsoverlege og avdelingsleder på nevrokirurgisk avdeling i UNN da han tiltrådte stillingen som direktør i 2007. Han hadde på tiltredelsestidspunkt hatt permisjon i knapt to år for å arbeide som fagdirektør i Helse Nord RHF. Ingebrigtsen var i tillegg fast ansatt som professor II i nevrokirurgi ved UiT, Norges arktiske universitet. Dette ansettelsesforholdet har vært videreført som en 10 % bistilling gjennom hele direktørperioden, og Ingebrigtsen har i direktørperioden veiledet PhD-studenter og bidratt til om lag 40 vitenskapelige publikasjoner.

 

 • Da Ingebrigtsen tiltrådte stillingen som administrerende direktør, sa han opp stillingen som avdelingsleder, men det faste ansettelsesforholdet i UNN ble videreført. Det er viktig for UNNs lederrekruttering å sikre jobbtrygghet for ledere. Derfor er det vanlig praksis å inngå arbeidsavtaler som sikrer ledere overgang til tidligere helsefaglig stilling eller annen omforent stilling når oppdraget som leder avsluttes.

 

 • Tor Ingebrigtsens arbeidsavtale slår fast at styret har rett til å beslutte fratredelse i direktørstillingen, og at Ingebrigtsen i så fall har rett til å fortsette i rådgiverstilling eller annen omforent stilling frem til ordinær pensjonsalder.

 

 • Det ble som et alternativ avtalt at Ingebrigtsen etter nærmere avtale med UiT kan tiltre en UNN-finansiert stilling som professor I ved det Helsevitenskapelige fakultet. En slik avtale er så langt ikke inngått, men Tor Ingebrigtsen ønsker primært å benytte seg av dette alternativet.

 

 • Arbeidsavtalen regulerer i begge alternativene lønnen til 85 % av lønnen som administrerende direktør på fratredelsestidspunktet.

 

 • Begge alternativene medfører normal arbeidsplikt frem til pensjonsalder.

 

 • Det foreligger ingen pensjonsavtale utover vanlig offentlig tjenestepensjon.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Bente Hagen 15.02.2018 10.30.09

  Avtaler har ingen klausul om å gjøre en dårlig jobb, hurra at et finnes et trygt helsevesen hvor ikke alt står på penger.... -------------------------------------------------------------------------------- Arbeidsavtalen og en tilleggsavtale mellom avgått UNN-direktør Tor Ingebrigtsen og UNN, viser at Tor Ingebrigtsen, som gikk av forrige uke etter at det kom frem at han hadde truet Helse Nord-styreleder Marianne Telle, fortsatt får en årslønn på 1,9 millioner ut året. Han vil også motta 85 prosent av lønnen fram til han blir pensjonist.

 • Lege 15.02.2018 08.45.14

  Tor Ingebrigtsen får sparken fordi han over år har stått for en omdiskutert lederkultur. Før jul tråkket han skikkelig i baret - og viste seg fram ovenfor sin sjef, styrelederen i Helse-Nord. Derfor måtte han gå. Det er helt uforståelig at han skal ha rettigheter til en jobb på universitetet (hva skal de bruke han til??) - for resten av livet - og med DEN lønna. Greit med en overgangslønn mens han søker seg videre blant massevis av legejobber. Hvorfor skulle ikke han - som andre, kunne jobbe som vanlig lege? Er han for «fin» til det? Her på Heleministeren inn - og det fort! Med årsaken til hans avgang wr det selvsagt helt umulig at han skulle sitte som rådgiver i UNN med samme lønn - MAKAN TIL KAMERADERI!!! Fysj!

 • lege 15.02.2018 10.19.59

  Helseminister Høie kommer nok snart på banen, han må bare vente til de 4 RHF-direktørene har funnet ut hva han skal si.

 • Sjef 14.02.2018 22.51.54

  Denne avtalen kan umulig være gyldig. Må ettergås. Hvis han går av pga trusler har han ikke overholdt sine plikter og skal ikke kunne hente ut 30 millioner. Styrelederen i UNN har sviktet. Avtalen ble inngått i 2016 etter flere år med svake resultater på pasientsikkerhet. Byggmesterrollen kvalifiserer ikke til god lønn som direktør for et sykhus. Hvordan har styrelederen og direktøren fungert i andre saker? Ser ut som vennetjeneste på det off regning.

 • lege 14.02.2018 20.35.10

  En stat i staten. Monopolistisk og usunt som Televerket og NSB, men med frie tøyler til å gjøre ville økonomiske disposisjoner. Støttet av Høyre som vant valget på å legge ned dette usunne systemet. TI gikk frivillig, men det var jo ikke frivillig. Helseminister Høie har kanskje ikke sagt noe med ord eller laget synlige spor, Men det er all grunn til å tro at som en romersk keiser ga han "tommelen ned for TI". Og så skjules det hele i en kjedereaksjon av lureri - og vipps har TI en statsministerlønn resten av yrkeslivet!

 • Stig Hegna 14.02.2018 20.33.07

  Dette er et graverende eksempel på dårlig håndverk signert UNN styret, et styre som ikke har evnet å fungere som kontrollorgan overfor daglig leder, som ikke har evnet å ha kontakt med de ansatte gjennom mer enn 10 år med stadige innsparinger, oppsigelser, omorganiseringer og usikkerhet. Som gjennom flere år ikke har hatt øyne nok for pasientenes sikkerhet. Styret runder av tiåret med en kjemperegning, vi og staten betaler, kanskje skal Ingebrigtsen fortsatt jobbe for UNN, hvem vet.

 • Bioingeniør 14.02.2018 19.38.20

  Tor er desverre bare et symbol på hvordan byråkratiet spiser opp norske helsepengene. På laboratoriet kuttes "ikke viktig" informasjon for å spare på papiret ved utskrift av svar. På toppen økes antall direktører slik at flere kan finne opp nye reformer i stedet for å prioritere pasientene. Byråkratityngden på toppen er helsevesenets store skam. Det er på høy tid sparekniven brukes her slik at pengene kan komme pasientene tilgode.

 • N:B 14.02.2018 18.23.13

  Svindel og bedrag i hele sektoren. som eg har sagt tidl. i UIB vart det ansatt en eks.pensjonert dir. og styreleder i Helse stavanger . 10% stilling i høgste lønnsklasse og den som ansatte vart senere styremedlem i Helse Stavanger. Høie dette er vel mildt sagt tvilsomt.

 • William 14.02.2018 18.04.20

  Kunne ikke disse pengene heller brukes på Spinraza ?

 • Lege 14.02.2018 15.52.45

  Rimer ikke helt med den store spare iveren til UNN de siste 10 årene. Nedskjæringer som man kan spekulere på har gått på bekostning av kvalitet i pasient behandlingen.

 • Leder 14.02.2018 15.06.36

  Hadde styreleder fullmakt til å inngå en ny arbeidsavtale med TI i 2016 med en vanvittig sluttavtale? Da hadde det brent under bena deres i seks år.

 • Lege 14.02.2018 12.33.15

  11 år i en ganske krevende stilling. I Norge snart er det ikke lov å slippe en fi.... uten at det garantert kommer dagen etter i media. Misunnelighet overalt, MeToo MamboJambo. Kan vi ikke behandle hverandre med respekt og verdighet lenger?

 • Mads 14.02.2018 13.01.17

  Ja nå er det ikke engang aksept for å true med å knuse hverandre på jobben. Hva blir det neste?

 • Lege 14.02.2018 13.45.10

  Et lite eksempel for å hjelpe de som ikke forstår hva som skjer her: Hva hadde skjedd med en medarbeider i vanlig stilling som over tid har laget problemer og spredt misnøye på en arbeidsplass, og etterhver blir avslørt som en som også truer andre med alvorlige trusler? En normalt utrustet 15-åring vil forstå dette.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!