Disse har mest makt i Helse-Norge

Se listen over de 100 mektigste!

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

For niende gang kårer Dagens Medisin Helse-Norges 100 mektigste. Fire eksterne personer med bred erfaring fra helsesektoren er plukket ut av Dagens Medisin til å delta i juryen, sammen med redaktør Markus Moe.

Juryen har tatt utgangspunkt i en liste med cirka 150 kandidater nominert av Dagens Medisins redaksjon, supplert med kandidater fra jurymedlemmene.

De fem jurymedlemmene har hver for seg gitt kandidatene poeng fra 1 (minst) til 5 (mest) basert på seks kriterier; formell posisjon/stilling, uformell makt/innflytelse, personlig innsats, faglig anseelse, nettverk/personlige kontakter og gjennomslagskraft i mediene. Listen over de 100 mektigste representerer summen av maktjuryens vurdering.


Les også: Bent Høie er Helse-Norges mektigste

Er du enig eller uenig med juryen? Si din mening i kommentarfeltet nederst i artikkelen.

Juryen har bestått av:

BJARNE HÅKON HANSSEN (54)

Er tidligere Helse- og omsorgsminister, Arbeids- og inkluderingsminister og Landbruksminister for Arbeiderpartiet. Han har også vært nestleder i Stortingets sosialkomite i fire år. Før han ble rikspolitiker var han fylkespolitiker i Nord-Trøndelag, hvorav to år som fylkesordfører. Da han i 2009 sluttet i politikken var han med og etablerte rådgivningsselskapet First House. I oktober i år gikk han over til Kruse Larsen, som han i dag eier og driver sammen med sin tidligere kollega, Jan-Erik Larsen.

Interessekonflikter: Kruse Larsen jobber for AS Med-Lab, som er en del av Fürst-systemet. Hanssen har tidligere jobbet for Spekter. Hans kone, Inger Mette Nilstad, arbeider i Helse Midt-Norge.

WASIM ZAHID (41)

Zahid er lege i spesialisering ved kardiologisk avdeling på Oslo universitetssykehus Rikshospitalet. Han har tidligere arbeidet som fastlege og legevaktslege, og fullførte i høst sin doktorgrad om bruk av ultralyd ved hjertesykdom. Zahid er aktiv i samfunnsdebatten og kjent som «twitterlegen». Han er også forfatter, skribent og foredragsholder. Zahid har vært nestleder i tankesmien Minotenk og medlem av SOHEMI, Helsedirektoratets rådgivende ­organ innenfor minoritetshelse.

Interessekonflikter: Opplyser at Erik Fosse, nr. 27 på listen, har vært hans bi-veileder under PhD-arbeidet. Thor Edvardsen er avdelingsleder på avdelingen Wasim Zahid jobber på.

ANNE KARI LANDE HASLE (70)

Tidligere departementsråd og spesialrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet. Har også vært departementsråd i Barne- og familiedepartementet og NOVA-direktør. Har vært sentral i utarbeidelse og gjennomføringen av reformene i helsevesenet de siste tiårene. Hun har ledet en rekke styrer, råd og utvalg, og er i dag nestleder i styret Institutt for samfunnsforskning, leder av komiteen for utdeling av Karl Evang-prisen og leder av Bevæpningsutvalget. Hun har psykologi grunnfag ved UiO og er utdannet sosionom.

Interessekonflikter: Opplyser at nr. 82 på listen, Nils Fredrik Wisløff, er hennes fetter.

ANSGAR GABRIELSEN (61)

Har drevet eget foretak med konsulentvirksomhet i Oslo etter at han gikk ut av rikspolitikken i 2005. Gabrielsen var næringsminister i Bondevik-regjeringen fra 2001 til 2004, og helseminister i perioden 2004-2005. Han har også sittet åtte år på Stortinget for Høyre, og vært ordfører i Lindesnes. Han har utgitt bok basert på brev han mottok fra pasienter og pårørende innen psykisk helsevern da han var helseminister.

Interessekonflikter: Ingen.

MARKUS MOE (42)

Ansvarlig redaktør i Dagens Medisin, som eies av det svenske mediekonsernet Bonnier. Har tidligere vært nyhetsleder, redaksjonssjef og journalist i Romerikes Blad, redaktør i Liberalt Forum og journalist i Østlands-Posten. Mellomfag i statsvitenskap og historie fra UiO.

Interessekonflikter: Ingen.

Powered by Labrador CMS