Bent Høie vil «merke» reservasjonsleger

– En kvinne som ønsker abort skal ikke konfronteres med legens reservasjonsmulighet ansikt-til-ansikt, sier helseminister Bent Høie (H).

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Helseminister Bent Høie innrømmer at han helst skulle vært saken om reservasjonsmulighet for leger foruten.
Helseminister Bent Høie innrømmer at han helst skulle vært saken om reservasjonsmulighet for leger foruten.

Én uke etter at Bent Høie tiltrådte som helseminister, er spørsmålet om reservasjonsmulighet for leger blant de mest betente sakene på skrivebordet hans.

I samarbeidsavtalen for den borgerlige regjeringen fikk Kristelig Folkeparti gjennomslag for at fastleger kan nekte å henvise til abort av samvittighetsgrunner. Høyre og Fremskrittspartiet skrev under på avtalen, mens Venstre nektet.

Mannen som har fått oppdraget med å innføre reservasjonsmuligheten, har selv vært en ivrig motstander av ordningen.

«Har en så sterke motforestillinger mot å henvise til lovlige helsetilbud, bør en søke arbeid alle de stedene en ikke utsettes for dette», skreiv Høie i en  kronikk i Vårt Land i februar.

Var forberedt
– Hvordan er det å innføre en ordning du selv er sterkt imot?

– Jeg var forberedt på at dette ville komme opp som en problemstilling i regjeringssonderingene. Jeg visste at dette var en viktig sak for KrF, og at de hadde støtte fra Frp. Etter Legeforeningens landsstyrevedtak har jeg brukt mye tid på å forberede meg på at dette kunne skje, og jeg har tenkt på mulige løsninger, sier Bent Høie til Dagens Medisin.

– Dersom Legeforeningen hadde endt på et annet standpunkt, tror jeg det politiske bildet ville ha vært annerledes, legger han til.

Nekter forskjellsbehandling
I avtalen mellom Høyre, Frp og KrF står det at fastleger skal gis reservasjonsmuligheter etter dialog med Den norske legeforening. Det er altså ikke klart hvordan reservasjonsadgangen skal praktiseres.

– For meg er det viktig å unngå at pasienten blir konfrontert med legens reservasjonsmulighet i et ansikt-til-ansikt-møte. Jeg kommer til å legge veldig sterk vekt på at en kvinne som kommer til sin fastlege for å be om henvisning til abort i en sårbar situasjon, ikke skal oppleve å bli avvist. Dette vil jeg med alle mulige virkemidler unngå, sier Høie.

– Innebærer det at legene skal «merkes» på noen måte?

– Det må være en form for informasjon, men vi må diskutere nærmere hvordan det skal gjøres, sier Høie.

Helseministeren varsler at det blir en «begrenset» reservasjonsmulighet og at det er uaktuelt å differensiere mellom grupper, for eksempel å nekte å henvise lesbiske til assistert befruktning.

Beroliger
– Er du overrasket over hvor omstridt saken har blitt?

– Nei, det er flere grunner til at den er omdiskutert. Det handler om grunnleggende spørsmål som jeg er glad engasjerer, og som jeg selv er engasjert i, sier Høie, som nå prioriterer å finne en løsning i denne saken.

– For alle de som var enige med meg før, håper jeg det kan være beroligende at man både har en statsråd og en veldig engasjert statssekretær (Astrid Nøklebye Heiberg, red.anm.) som i utgangspunktet var imot dette. Nettopp derfor er vi ekstremt opptatt av å ivareta pasientens situasjon i den løsningen vi skal finne frem til.

Les også: Allmennlegeforeningen mener det er uklart hva regjeringen mener med reservasjonsrett

Skulle helst vært foruten
Høie sier han er enig med reservasjonsforkjemperne i én ting.

– Jeg har vært enig med dem som har argumentert for reservasjonsmulighet i at vi trenger fastleger som har selvstendig etisk refleksjon over egen praksis og medisin generelt i samfunnet. Jeg ønsker ikke fastleger eller helsepersonell som helt ureflektert aksepterer alt som blir vedtatt av politikerne.

– Men du skulle helst ha vært denne ordningen foruten?

– Ja, det har jeg aldri lagt skjul på.

Høie åpner for at saken kan bli behandlet i Stortinget, noe SV har fremmet forslag om.

– Vi skal først diskutere oss frem til en løsning med Legeforeningen og KrF. Innholdet i skissen til løsning vil være avgjørende for hvordan den blir behandlet. Jeg har ingenting imot at den skal behandles på Stortinget hvis det er naturlig, men vi kan ikke låse oss til det nå.

Powered by Labrador CMS