UTVALG: Referansegruppen for evalueringen av Nye metoder har flere representanter fra det offentlige. FV: Jan Frich, Hege Wang, Reino Heikkilä, Tommy Juhl Nielsen, Audun Hågå, Baard Christian Schem, Anita Schumacher, Trygve Ottersen og Stig Slørdahl. Foto:

UTVALG: Referansegruppen for evalueringen av Nye metoder har flere representanter fra det offentlige. FV: Jan Frich, Hege Wang, Reino Heikkilä, Tommy Juhl Nielsen, Audun Hågå, Baard Christian Schem, Anita Schumacher, Trygve Ottersen og Stig Slørdahl.

Foto:

9 av 14 i prestisjegruppe fra offentlig sektor

Referansegruppen som skal gi innspill til evalueringen av Nye Metoder består av kun to representanter for pasientene.Ni av de fjorten er helsetopper fra offentlig sektor – og således representanter for systemet som skal evalueres.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

I fjor ble det klart at Proba samfunnsanalyse vant anbudskonkurransen om å evaluere systemet for Nye metoder. Det er knyttet stor spenning til evalueringen, blant annet hos flere av aktørene som forholder seg til systemet som bestemmer hvilke behandlinger og metoder som tas i bruk i det offentlige helsevesenet.

Fulgte råd fra forvaltningen
Proba samfunnsanalyse opplyser til Dagens Medisin at referansegruppen nå er satt – og at gruppen hadde sitt første møte 15. januar.

Prosjektleder og forsker Jens Plahte forteller at Proba satte sammen referansegruppen i henhold til råd fra departementet, om hvilke aktører og interessenter som burde bidra med en representant i referansegruppen.

VURDERER SAKER: – Hvilke ti enkeltsaker som blir en del av evalueringen, er ennå ikke avklart, sier Jens Plahte i Proba samfunnsanalyse.

      
        Foto: Vidar Sandnes
VURDERER SAKER: – Hvilke ti enkeltsaker som blir en del av evalueringen, er ennå ikke avklart, sier Jens Plahte i Proba samfunnsanalyse. Foto: Vidar Sandnes

– Deretter gikk det ut invitasjon til alle virksomhetene, hvor de selv fikk bestemme hvem som skulle sitte i referansegruppen, forklarer Plahte.

Flere systemaktører
Ifølge Plahte er sammensetningen preget av at system for Nye metoder består av mange systemaktører.

Slik ser referansegruppen ut:

Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-NorgeAnita Schumacher, administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-NorgeBaard Christian Schem, fagdirektør i Helse VestJan Frich, fagdirektør i Helse Sør-ØstTrygve Ottersen, områdedirektør i Folkehelseinstituttet (FHI)Audun Hågå, direktør i Statens legemiddelverkHege Wang, seniorrådgiver i HelsedirektoratetReino Heikkilä, seksjonsleder ved Oslo universitetssykehus (OUS)Tommy Juhl Nielsen, avdelingsleder i Sykehusinnkjøp HFHenriette Ellefsen Jovik, direktør for bransjepolitikk i MelanorKaroline Knutsen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI)Geir Arne Sunde, medlem av Legeforeningens sentralstyre og nestleder i Norsk overlegeforeningIngrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i KreftforeningenEllen Damhaug Scheel, daglig leder i Norsk forening for cystisk fibrose/Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

– Derfor er det også mange system-aktører representert i referansegruppen.

Noen av systemaktørene som har medlemmer i referansegruppen, er blant andre alle de regionale helsefore-takene, Folkehelseinstituttet (FHI), Statens legemiddelverk (SLV), Sykehusinnkjøp og Helsedirektoratet.

– Vi ba om at de regionale helseforetakene koordinerte seg imellom, for å oppnevne representanter på ulike nivå. Vi ba også Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Kreftforeningen om å koordinere seg imellom slik at de skulle få bredden i pasientorganisasjonene representert, sier Plathe.

Utover dette forklarer han at de ikke la noen føringer på hvem som ble oppnevnt.

– Dette er slik sett en partssammensatt referansegruppe.

Dette er arbeidsoppgavene
Oppgaven til referansegruppen er å gi innspill på følgende:

 •  Evalueringsdesignet og evalueringsmetodikken. 
 •  Datainnsamling og datagrunnlaget for rapporten.
 •  Komme med innspill på foreløpige funn og resultater av rapporten.

Plahte forklarer at referansegruppen i tillegg skal være en informasjonskanal ut til de ulike fagmiljøene og interessentene som sitter i referansegruppen.

Til nå har referansegruppen diskutert design og metodikk. De to neste møtene skal gjennomgå datainnsamling og innspill på resultatene.

Plahte forklarer at evalueringen av Nye metoder blant annet skal baseres på gjennomgang av ti enkeltsaker som har vært til vurdering, og bruke case-studiemetodikk.

– Hvilke ti enkeltsaker som blir en del av evalueringen, er ennå ikke avklart, men flere av medlemmene har spilt inn saker som skal vurderes.

– To formål
Evalueringen har to hovedformål, ifølge prosjektlederen.

– Evalueringen skal vurdere om dagens organisering er egnet for å oppnå de fastsatte målene for nye metoder – og belyse om Nye metoder er rustet for fremtiden.

Målet til nye metoder er blant annet forklart på deres nettsider under hvorfor systemet eksisterer. Der nevnes blant annet hvordan det å innføre nye metoder, kan vurderes i henhold til kriterier som følger av Prioriteringsmeldingen. 

Powered by Labrador CMS