STORSYKEHUS: I dag planlegges det å bygge et nytt storsykehus på Gaustad. Foto: Ratio/Arkitema

Forslag om å utrede Ullevål stemt ned

Helse- og omsorgskomiteen avgir i dag sin innstilling til Stortinget om forslaget om å utrede Ullevål-tomten og prioritere rask bygging av Aker sykehus. Flertallet råder ikke Stortinget til å gå for forslaget.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Den 29. april behandler Stortinget et representantforslag om å utrede bruk av Ullevål-tomten og prioritere arbeidet med Aker som nytt lokalsykehus for Groruddalen. Forslaget kommer fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes (R), Kari Elisabeth Kaski (SV) og Kjersti Toppe (Sp) og var på høring i starten av mars.

Tirsdag var saken oppe i Helse- og omsorgskomiteen.

Flertallet i Helse- og omsorgskomiteen, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, råder Stortinget til ikke å vedta representantforslaget.

To alternative forslag til vedtak er fremmet. Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV) forslår å be Stortinget prioritere arbeidet med Aker sykehus. Sp og SV foreslår å be regjeringen gjennomføre en utredning av Ullevål-tomtens muligheter og at eventuelle planer for tomtesalg på Ullevål stilles i bero inntil dette er gjennomført.

Skal levere rapport i mai

Mandag ble det lansert en alternativ rapport med forslag om fortsatt drift ved Ullevål. Helse Sør-Øst har vedtatt at Ullevål-tomten skal "belyses" som alternativ til Gaustad. Rapporten skal være ferdig i midten av mai.

Powered by Labrador CMS