Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

OUS FØRST UT: Representantene fra OUS var de første som la frem sitt syn under høringen i Stortinget tirsdag. Fra venstre: Terje Rootwelt, klinikkleder, Stener Kvinnsland, tidl. styreleder, Anne Carine Tanum, nestleder i styret, Bjørn Erikstein, administrerende direktør, Tove Nakken, leder av brukerutvalget og Øyvind Skraastad, klinikkleder.

OUS FØRST UT: Representantene fra OUS var de første som la frem sitt syn under høringen i Stortinget tirsdag. Fra venstre: Terje Rootwelt, klinikkleder, Stener Kvinnsland, tidl. styreleder, Anne Carine Tanum, nestleder i styret, Bjørn Erikstein, administrerende direktør, Tove Nakken, leder av brukerutvalget og Øyvind Skraastad, klinikkleder. Foto: Vidar Sandnes

– Vil heller bruke heis enn sparkesykkel

Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus vil ha et samlet sykehus.

Annons:

OSLO/STORTINGET (Dagens Medisin): Under den åpne høringen om Oslo-sykehusenes fremtid var Oslo universitetssykehus først ut.  

Tove Nakken, leder av brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus, var helt klar på at de ønsker seg et samlet sykehus:

“Det var en kraftig politisk vind for Aker i forkant”

- OUS-direktør Bjørn Erikstein

– Og det nokså fort. Det må gjerne være kompakt. Vi vil heller bruke heis enn sparkesykkel, sa hun.

– Vi ser problemer med begge lokalisasjoner, men vi går for et samlet sykehus. Det vi ønsker oss aller mest er at fagmiljøene kan samles. Vi trenger ikke to hjerteavdelinger med en kilometers avstand.

Stener Kvinnsland var styreleder ved OUS fram til 2016, og har fulgt en stor del av planleggingen.

– Sammenhengen mellom sykehuset, universitetet og innovasjonsprosjekter på Gaustad er et vesentlig moment her. En stor andel av pasientene på sykehuset er regionale og nasjonale, ikke lokale. Det var avgjørende i det grunnlaget som ble lagt i 2016 at det skulle være en så trygg investerings – og driftsøkonomi som mulig. Drift på tre lokalisasjoner var avgjørende for å si at dette ble så dyrt i fortsettelsen.

Under den kjappe spørsmålsrunden i etterkant av høringsinnleggene, spurte blant annet  stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap) om hvorfor man har valgt Aker og Gaustad - framfor Aker og Ullevål:

– Hvilken gevinst har dette for investerings – og driftssiden, spurte hun?

– Først og fremst var det risikoeksponeringen, og det var også en kraftig politisk vind for Aker i forkant, svarte OUS-direktør Bjørn Erikstein.

Helsepolitisk talsperson for SV, Sheida Sangtarash viste til kvalitetssikringsrapporten av idefaserapporten til OUS i 2015, som konkluderte med at man ikke skulle gå videre til konseptfase:

– Hvorfor fulgte dere ikke rådet, og hva er poenget med en kvalitetssikring av en idefaserapport dersom man ikke følger rådet, spurte hun.  

– Rådet ble fulgt, og styret behandlet dette. men de ønsket å gjennomføre nye risiko – og sårbarhetsanalyser, som ble oversendt Helse Sør Øst som grunnlag for en endelig konklusjon, svarte Bjørn Erikstein.

Høringen tirsdag er kommet i stand etter et representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes (R), Kari Elisabeth Kaski (SV), Kjersti Toppe (Sp).

I forslaget ber stortingsrepresentantene fra Rødt, Sv og Sp også regjeringen om å prioritere arbeidet med nytt lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker.

I forslaget, som har tittelen «Trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekter», ber representantene regjeringen om å utrede videre bruk av Ullevål sykehus. Som kjent er Ullevål sykehus vedtatt nedlagt, og det er planlagt et stort sykehus på Gaustad i Oslo.

Foruten de tre partiene, har også Venstre vedtatt at de vil gå for en utredning. Oslo Ap har vedtatt det samme, mens KrF, Ap sentralt og Frp har sagt at de avventer høringen.

Planlegger på sjuende året
Planleggingen av ny sykehusstruktur i Oslo er inne i sitt sjuende år: Idefasen for Campus Oslo, ble styrevedtatt i 2012. I juni 2014 la Oslo Universitetssykehus (OUS) og direktør Bjørn Erikstein fram utredningen «Idéfase OUS – Campus Oslo», der de ulike alternativer for nytt sykehus ble presentert. De utredningen anbefalte å samle alt av sykehusets virksomhet på Gaustad.

I 2014 skrev Dagens Medisin at idefasen fram til da hadde kostet overkant av 30 millioner kroner, noe som var litt mindre enn de budsjetterte 36 millionene. I dag er kostnadene for planleggingen over 100 millioner.

 

Kommentarer

 • Christian Grimsgaard 07.03.2019 10.31.57

  Spesifiser tittel:

  Det dreier seg om å samle regionfunksjonene, men samtidig å splitte akuttfunksjonene, det er det viktig å ha klart for seg. Om det gir flere eller færre vaktlag vet vel ingen, fordi man ikke har lagt noen virskomhetsplan. Det store volumet av akuttpasienter vil jo havne på Aker, hvor det ikke er regionfunksjoner. Veldig mange akutt-pasienter som kommer inn på Aker vil jo vise seg å ha behov for regionfunksjonene på Gaustad. Verken heis eller sparkesykkel er egnet for pasientflyten som da vil bli stor mellom disse sykehusene.

Nyheter fra startsiden

DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!