FØLGER MED: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og resten av byrådet i Oslo følger prosessen rundt Nye Rikshospitalet nøye.
FØLGER MED: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og resten av byrådet i Oslo følger prosessen rundt Nye Rikshospitalet nøye.

Lokal skuffelse over regjeringens plan for OUS-nybygg: – Prinsipielt imot statlig regulering

Byrådet i Oslo følger prosessen videre med argusøyne, etter at regjeringen vedtok de statlige reguleringsplanene for Nye Rikshospitalet og Nye Aker sykehus.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag kom nyheten om at regjeringen har vedtatt reguleringsplanen for Nye Rikshospitalet på Gaustad og Nye Aker.

I reguleringsplanen legges det opp til inntil 55 meter høyde på Nye Rikshospitalet på Gaustad sykehus, selv om den kommunale reguleringsplanen har et tak på 42 meter.

Dette har både byrådet og flertallet i bystyret i Oslo vært motstandere av.

– Jeg er prinsipielt imot statlig regulering og opptatt av kommunalt selvstyre. Dette vedtaket er varslet av regjeringen, det er sånn sett ingen overraskelse at vi nå er der vi er. Bygging av nye sykehus er avgjørende viktig for Oslos befolkning. Vi fra byrådet vil følge den videre prosessen nøye og jobbe for å ivareta Oslos interesser på en best mulig måte, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Dagens Medisin.

– Overkjøring av demokratiet

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) mener regjeringen har overkjørt det lokale demokratiet, ifølge NRK.

– Alle bystyrets partier minus Høyre ønsket ikke statlig regulering. At regjeringen velger å gjøre det likevel, er manglende respekt for det lokale, folkevalgte demokratiet, sier Borgen til kanalen.

Fungerende bystyregruppeleder for SV, Sarah Lilleberg Safavifard, stiller seg bak det ordføreren sier.

– Oslo SV vedtok på vårt årsmøte i februar, at vi ikke skal bygge høyere enn 60 meter, og i området rundt Oslo S inntil 115 meter høye. Høyden går imot kommunens regler og det vi vedtok på vårt årsmøte, sier hun.

Også Evind Trædal, gruppeleder i bystyret for Miljøpartiet De Grønne er skeptisk.

– Dette viser at store statlige prosjekter i byen ikke utvikles i samarbeid med lokale fagmiljøer eller lokaldemokratiet. Regjeringskvartalprosjektet er et annet eksempel på dette, sier han til Dagens Medisin.

Jeg er prinsipielt imot statlig regulering og opptatt av kommunalt selvstyre

Raymond Johansen

Han mener det er ekstra problematisk og oppsiktsvekkende når regjeringen inkluderer Senterpartiet, som har vært opptatt av denne saken spesifikt, og lokaldemokratiet generelt.

– Vi i Oslo som jobber med byutvikling, vet at den største kompetansen finnes i kommunen. De som har mest kjennskap til folket og har kontakt med befolkningen, er vi som er valgt i byen, og ikke byråkrater i et helseforetak, sier Trædal.

– Helsepolitisk skandale

Oslo bystyres eneste representant fra Senterpartiet, Morten Edvardsen, er også sterkt kritisk til Ap- og Sp-regjeringens beslutning.

Han sier til Dagens Medisin at å realisere planene for Nye OUS vil være en helsepolitisk skandale, og det vi få konsekvenser for helsetilbudet ikke bare i Oslo, men også for resten av landet.

– Vi risikerer nå å gå i gang med et prosjekt som vil bli så kostbart at det ikke vil være investeringsmidler igjen til viktige prosjekter noen andre steder, og at det vil gå direkte ut over pasientbehandlingen. Vi ser allerede de store kuttene som OUS må gjøre, med 462 årsverk som skal kuttes allerede i år, kutt i pasientbehandlingen. Finansieringsmodellen for sykehusbygg er innrettet slik at helseforetakene må betale hundre prosent av byggene selv over driftsbudsjett, sier det seg selv at det går ut over kvalitet og pasientbehandling.

– Vi ønsker en utvikling av sykehusene i Oslo som innebærer fortsatt bruk av Ullevål-tomten, det vil bli billigere. Med denne reguleringen Kjerkol og Ap har tvunget gjennom – mot sterke faglige råd – er vi på vei mot et todelt helsevesen, fordi de kapasitetsproblemene og redusert pasientbehandling som vil bli resultatet, kommer til å være en gave til private som står klare til å etablere seg. Da vil de som har råd til å kjøpe seg god og rask behandling i det private gjøre det, mens resten av befolkninga får et dårligere tilbud, sier han.

Flere høringer og innsigelser

Reguleringsplanene for de nye sykehusene har vært på høring i flere omganger.Det ble rettet krass kritikk mot regjeringens avgjørelse om å gjennomføre prosessen som statlig reguleringsplan.

En av innsigelsene mot planene om et nytt sykehus på Gaustad har handlet om frykt for et «gigantsykehus». Tidligere var planen å bygge et sykehus på 76 meter og 16 etasjer.

Les mer om planene her.

Powered by Labrador CMS