GODE RESULTATER: Diabeteslegemiddelet Ozempic, utviklet av danske Novo Nordic, har på få år blitt svært populær som slankemedisin. Nå viser tester at et annet legemiddel, Mounjaro fra amerikanske Eli Lilly, er langt mer effektiv.

Ny slankemedisin viser seg langt
mer effektiv enn Ozempic

Det nyutviklede legemiddelet Mounjaro viser seg å være langt mer effektivt som slankemedisin enn Ozempic, viser en ny studie.

Publisert Sist oppdatert

Danske Novo Nordic har hatt stor suksess med Ozempic de siste årene, men nå har de fått en amerikansk konkurrent.

Legemiddelfirmaet Eli Lillys nyutviklede legemiddel Mounjaro viser seg å være langt mer effektivt for dem som vil gå ned i vekt, viser en studie i USA.

Forskere har undersøkt helsejournalene til over 18.000 pasienter som har fått sprøyter med de to legemidlene, og resultatet av studien står å lese i siste utgave av tidsskriftet JAMA Internal Medicine.

Gjennomsnittsalderen blant pasientene var 52 år, over sju av ti var kvinner og den gjennomsnittlige vekten deres var 110 kilo. 52 prosent hadde diabetes type 2.

Gikk mer ned

De fleste pasientene som fikk Ozempic og Mounjaro, gikk ned i vekt. Men de som fikk det sistnevnte legemiddelet, gikk både oftere og mer ned i vekt, viser studien.

Nærmere 82 prosent av pasientene som fikk Mounjaro, fikk et vekttap på minst 5 prosent, mens andelen var 67 prosent blant dem som fikk Ozempic.

62 prosent av dem som fikk Mounjaro, reduserte vekten med minst 10 prosent, mot 37 prosent som fikk Ozempic.

42 prosent av dem som fikk Mounjaro, reduserte vekten med minst 15 prosent, mot 18 prosent som fikk Ozempic, viser studien.

Kliniske tester har tidligere vist samme tendens, men studien som underbygger disse testene, er den første i sitt slag.

Samme bivirkninger

De to legemidlene har for øvrig omtrent samme bivirkninger, blant annet fordøyelsesbesvær, svimmelhet og noe forhøyet hjertefrekvens.

Ozempic ble godkjent som slankemedisin i USA i 2017 og har siden vært en stor suksess.

Bare i fjor fikk Novo Nordic et overskudd på over 50 milliarder kroner, og legemiddelselskapets børsverdi er nå høyere enn Danmarks samlede bruttonasjonalprodukt.

Mounjaro ble godkjent som slankemedisin i USA i 2022.

Powered by Labrador CMS