HELSE BERGEN FÅR ANSVARET: Statsforvalteren har konkludert med Helse Bergen har ansvar for at Norwait-pasienter ikke fikk forsvarlig helsehjelp. Illustrasjonsbilde: DMarkiv/Helse Bergen Foto:
HELSE BERGEN FÅR ANSVARET: Statsforvalteren har konkludert med Helse Bergen har ansvar for at Norwait-pasienter ikke fikk forsvarlig helsehjelp. Illustrasjonsbilde: DMarkiv/Helse Bergen Foto:

Statsforvalteren har konkludert: Pasienter fikk ikke forsvarlig helsehjelp etter Norwait

Flere pasienter fikk ikke forsvarlig helsehjelp etter deltakelse i kreftstudien Norwait, skriver statsforvalteren i Vestland.

Publisert Sist oppdatert

Helse Stavanger og prosjektleder bestemte i januar 2023 at den mye omtalte kreftstudien Norwait stanses permanent.

– Ved en gjennomgang av forløpene, har vi konkludert med at 18 av pasientene ikke fikk forsvarlig helsehjelp, skriver statsforvalteren på sine nettsider.

Til sammen 31 pasienter fra Helse Bergen var med på en klinisk multisenterstudie på endetarmskreft i perioden 2018 til 2020. Flere fikk gjenvekst og spredning av kreftsykdommen.

Statsforvalteren har vurdert at Helse Bergen har hovedansvaret for svikten i helsehjelpen.

– Helseforetaket hadde ikke gode nok systemer og rutiner for å kvalitetssikre klinisk forsikring. Det ble heller ikke sikret at de nødvendige ressursene for å delta i slik forskning, var på plass.

Beklager på det sterkeste

Klinikkdirektør John-Helge Heimdal ved kirurgisk klinikk på Haukeland universitetssjukehus sier hovedfokuset deres nå er å informere og følge opp pasientene.

– Vi vil først og fremst beklage på det sterkeste til involverte pasienter og pårørende for den ekstra risikoen og lidelsen de er påført. Vi tar denne saken på største alvor.

– Denne saken er aller verst for pasientene og de pårørende, men den preger også våre medarbeidere sterkt. Intensjonen til forskerne har vært god. De ønsket å tilby pasienter med endetarmskreft et alternativ til omfattende kirurgiske inngrep. Samtidig erkjenner og beklager de at studieprotokollen ikke har vært fulgt.

Etter å ha vurdert forløpet har Statsforvalteren kommet til at 13 av pasientene fikk forsvarlig helsehjelp, mens 18 pasienter ikke fikk det.

I hovedsak dreier det seg om pasienter som er inkludert med funn som Statsforvalteren mener er i strid med kriteriene som ligger til grunn for forskningsprotokollen. Dette har igjen ført til at pasientene er utsatt for en uakseptabel risiko, konkludere Statsforvalteren.

Norwait studie- og forskningsprotokoll

Ifølge nasjonale retningslinjer for behandling av endetarmskreft skal pasienter normalt opereres etter stråling. Slike intervensjoner er ofte store og medfører risiko, og kan påvirke pasientenes livskvalitet. Det var derfor ønskelig å undersøke om en gruppe pasienter kunne ha nytte av å la være å operere. Oppfølgingen het da «Se og vent».

En forskningsprotokoll satte kriterier for hva slags pasienter som kunne inkluderes i studien.

Helse Bergen deltok i studien sammen med flere andre store sykehus i Norge. I 2020 ble det klart at flere pasienter enn forventet hadde gjenvekst og spredning av kreften. Dette førte til nærmere undersøkelser, og til slutt til at studien ble stoppet. Saken ble meldt til Helsetilsynet og Statssjefen i Vestland.

Kilde: Statsforvalteren

Powered by Labrador CMS