VAKSINE: Mesling-vaksine ble innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 1969. I 1983 ble det innført en kombinert vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine). Tilfeller av mesling har stadig sunket siden 1969 i Norge.

Meslingutbrudd på barneavdeling i Stockholm

Det foregår hastevaksinering av flere barn, etter at det er blitt konstatert meslinger ved Astrid Lindgrens barnesykehus i Stockholm.

Publisert

Ifølge P4 Stockholm er det snakk om et barn som har blitt smittet i utlandet. En omfattende smittesporing skal være iverksatt, melder den svenske radiokanalen. Barnet som er smittet ble først innlagt ved et sykehus i Solna, for så å bli overflyttet til Huddinge.

Meslinger er svært smittsomt, og barn som kan ha kommet i kontakt med det smittede barnet er blitt akuttvaksinert, og overflyttet til sykehuset i Huddinge.

Alvorlig sykdom

Meslinger blir regnet som den mest alvorlige barnesykdommen, og har vært kjent som en sykdom med høy barnedødelighet.

De siste 15 årene før vaksinen mot meslinger ble tatt i bruk i Norge, ble det årlig meldt om 20.000-30.000 tilfeller av sykdommen, 20-30 tilfeller av alvorlig hjernehinnebetennelse (encefalitt) og fem til ti dødsfall.

Vaksine mot meslinger ble innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 1969, med én dose til småbarn. I 1983 ble det innført en kombinert vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine). Etter 1969 har forekomsten av meslinger stadig sunket.

Kan gi hjerneskade

Virusinfeksjonen påvirker også immunforsvaret, og gir stor risiko for ettersykdommer som ørebetennelse, bronkitt og lungebetennelse.

De alvorligste komplikasjonene er dødsfall og varig hjerneskade. Hjernebetennelse (encefalitt) er en sjelden, men alvorlig komplikasjon som oftest opptrer 1-2 uker etter utslettet. Mellom 20 og 40 prosent av de som får encefalitt får varig hjerneskade.

Sykdommen ses nå sjelden i Norge, men sporadiske sykdomstilfeller kan forekomme. Som regel er det da snakk om personer smittet i utlandet, som tar med seg smitten hjem.

Powered by Labrador CMS