TROLIG MØRKETALL: – Det er nok langt flere tilfeller av pasienter som ikke har fått optimal behandling for hjerneslag enn det som fremkommer i statistikken fra NPE, mener Anne Hege Aamodt, leder av Norsk nevrologisk forening. Foto: Per Corneliussen Foto:
TROLIG MØRKETALL: – Det er nok langt flere tilfeller av pasienter som ikke har fått optimal behandling for hjerneslag enn det som fremkommer i statistikken fra NPE, mener Anne Hege Aamodt, leder av Norsk nevrologisk forening. Foto: Per Corneliussen Foto:

Legevakten stod for høyest andel pasientskader

– Pasienter med symptomer på hjerneslag skal ikke til legevakt. De skal rett inn på sykehus, fastslår leder av Norsk nevrologisk forening.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Nær fire av ti søknader om pasientskade-erstatning etter sviktende hjerneslagdiagnose på legevakt, fikk medhold.

Det er den høyeste medholdsandelen i pasientskadesaker knyttet til hjerneslag, ifølge data Dagens Medisin har fått utlevert fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Flest saker fra sykehus
Flest søknader om pasientskadeerstatning var relatert til svikt på sykehusene, som stod for 158 av samtlige 272 hjerneslag-saker som NPE behandlet i perioden 2013-2017.

Vi opplever hver uke at pasientforløpene ikke er gode nok på grunn av uhensiktsmessig organisering. Anne Hege Aamodt, OUS-overlege og leder av Norsk nevrologisk forening

Nest flest saker var knyttet til håndteringen på legevakt. Her fikk 21 av 55 hjerneslag-saker medhold, en medholdsandel på 38 prosent.

Til sammenligning endte bare 25 prosent av sakene, 12 av 49 saker, knyttet til fastlegene, med tilkjent erstatning.

Medholdsandelen i alle de 272 hjerneslagsakene var 34 prosent. Det er høyere enn gjennomsnittet for alle NPE-saker, som var på 29 prosent i fjor.

Les også: – Langt flere slagpasienter kan reddes

Svikter i diagnostikken
Den klart viktigste grunnen for erstatning hos hjerneslagrammede er sviktende diagnostikk, som gjaldt 76 av de 92 medholdssakene. Svikt i behandling var grunnlag for erstatning i 13 saker.

OUS-overlege Anne Hege Aamodt, leder av Norsk nevrologisk forening og styremedlem i Hjernerådet, synes det er bekymringsfullt at så mange saker er knyttet til legevaktenes håndtering av slagpasienter.

– Det er urovekkende at så mange pasienter på legevakt har fått skader på grunn av forsinket diagnose. Pasienter med symptomer på hjerneslag skal ikke til legevakt. De skal rett inn på sykehus, fastslår Aamodt.

– Du har tidligere påpekt at organiseringen av hjerneslagbehandlingen må bedres betydelig. Med det som utgangspunkt, burde vi forventet at NPE hadde mottatt flere klagesaker?

– Det er nok langt flere tilfeller av pasienter som ikke har fått optimal behandling for hjerneslag enn det som fremkommer i statistikken fra NPE. Vi opplever hver uke at pasientforløpene ikke er gode nok på grunn av uhensiktsmessig organisering. Det haster å få på plass en bedre slagorganisering, svarer Aamodt.

Her er oversikten per helseforetak over hjerneslagsaker behandlet av NPE i perioden 2013-2017:

Behandlingssted

 

Medhold

Avslag

Totalsum

Legevakt/fastlege/annet

36

76

112

Akershus universitetssykehus HF

5

11

16

Helgelandssykehuset HF

 

5

5

Helse Bergen HF

4

9

13

Helse Fonna HF

4

5

9

Helse Førde HF

1

3

4

Helse Møre og Romsdal HF

3

3

6

Helse Nord-Trøndelag HF

3

1

4

Helse Stavanger HF

4

4

8

Lovisenberg Diakonale Sykehus A/S- HF

 

1

1

Oslo universitetssykehus HF

4

12

16

St. Olavs Hospital HF

1

9

10

Sunnaas sykehus HF

 

1

1

Sykehuset i Vestfold HF

3

5

8

Sykehuset Innlandet HF

4

6

10

Sykehuset Telemark HF

4

3

7

Sykehuset Østfold HF

2

3

5

Sørlandet sykehus HF

4

3

7

Universitetssykehuset  Nord-Norge HF

6

9

15

Vestre Viken HF

4

11

15

Totalsum

92

180

272

 Kilde: Norsk pasientskadeerstatning (NPE), data utlevert til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS