Tor Ingebrigtsen som nylig gikk av som UNN-direktør, er sikret gode inntekter fram til han blir pensjonist. Foto:

Fikk avtale om millioninntekt

Avgått UNN-direktør Tor Ingebrigtsen (54) har fått en avtale med UNN som sikrer ham gode inntekter i mange år fremover.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det skriver NRK Nordland, som først omtalte den avgåtte UNN-direktørens sluttavtale:
Arbeidsavtalen og en tilleggsavtale mellom avgått UNN-direktør Tor Ingebrigtsen og UNN, viser at Tor Ingebrigtsen, som gikk av forrige uke etter at det kom frem at han hadde truet Helse Nord-styreleder Marianne Telle, fortsatt får en årslønn på 1,9 millioner ut året.
Han vil også motta 85 prosent av lønnen fram til han blir pensjonist.

Her kan du lese arbeidsavtalen, og her kan du lese tilleggsavtalen

Arbeidsavtalen - som regulerer Tor Ingebrigtsens fremtidige ansettelsesforhold (jobb) ved UNN (alternativt UiT, finansiert av UNN) - ble inngått første gang med daværende styre allerede da Ingebrigtsen ble ansatt som administrerende direktør i 2007.

Tilleggsavtalen, som styreleder Andreassen og Ingebrigtsen ble enig om den 5.februar,  ivaretar overgangsperioden med oppsigelsestid og studiepermisjon, ble vedtatt  og signert i styremøte fredag forrige uke.

UNN: – Skal jobbe enten ved UNN eller ved UiT

Dagens Medisin søker Tor Ingebrigtsen for en kommentar til avtalen, men har foreløpig ikke fått svar.

UNN understreker at det ikke er snakk om en etterlønnsavtale for Tor Ingebrigtsen:

– Han var ansatt ved UNN før han ble direktør, og skal fortsette i et ordinært arbeidsforhold enten ved UNN, eller finansiert av UNN og i et samarbeid med Det helsevitenskapelig fakultet ved UiT, Norges arktisk universitet, heter det fra UNN.

UNN viser til følgende forklaring og utfyllende informasjon til avtalen:

  • Tor Ingebrigtsen var fast ansatt som avdelingsoverlege og avdelingsleder på nevrokirurgisk avdeling i UNN da han tiltrådte stillingen som direktør i 2007. Han hadde på tiltredelsestidspunkt hatt permisjon i knapt to år for å arbeide som fagdirektør i Helse Nord RHF. Ingebrigtsen var i tillegg fast ansatt som professor II i nevrokirurgi ved UiT, Norges arktiske universitet. Dette ansettelsesforholdet har vært videreført som en 10 % bistilling gjennom hele direktørperioden, og Ingebrigtsen har i direktørperioden veiledet PhD-studenter og bidratt til om lag 40 vitenskapelige publikasjoner.
  • Da Ingebrigtsen tiltrådte stillingen som administrerende direktør, sa han opp stillingen som avdelingsleder, men det faste ansettelsesforholdet i UNN ble videreført. Det er viktig for UNNs lederrekruttering å sikre jobbtrygghet for ledere. Derfor er det vanlig praksis å inngå arbeidsavtaler som sikrer ledere overgang til tidligere helsefaglig stilling eller annen omforent stilling når oppdraget som leder avsluttes.
  • Tor Ingebrigtsens arbeidsavtale slår fast at styret har rett til å beslutte fratredelse i direktørstillingen, og at Ingebrigtsen i så fall har rett til å fortsette i rådgiverstilling eller annen omforent stilling frem til ordinær pensjonsalder.
  • Det ble som et alternativ avtalt at Ingebrigtsen etter nærmere avtale med UiT kan tiltre en UNN-finansiert stilling som professor I ved det Helsevitenskapelige fakultet. En slik avtale er så langt ikke inngått, men Tor Ingebrigtsen ønsker primært å benytte seg av dette alternativet.
  • Arbeidsavtalen regulerer i begge alternativene lønnen til 85 % av lønnen som administrerende direktør på fratredelsestidspunktet.
  • Begge alternativene medfører normal arbeidsplikt frem til pensjonsalder.
  • Det foreligger ingen pensjonsavtale utover vanlig offentlig tjenestepensjon.
Powered by Labrador CMS