KREFTMEDISINER: Beslutningsforum tok stilling til tre nye kreftlegemidler, både som tabletter og infusjon, i sitt siste ordinære møte dette året. Illustrasjonsfoto Foto:
KREFTMEDISINER: Beslutningsforum tok stilling til tre nye kreftlegemidler, både som tabletter og infusjon, i sitt siste ordinære møte dette året. Illustrasjonsfoto Foto:

Tre kreftlegemidler ble avvist av myndighetene

Sykehusene får ikke ta i bruk tre nye legemidler til behandling av benmargskreft,  bukspyttkjertelkreft og kreft i magesekk. Det bestemte Beslutningsforum mandag.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Saken er oppdatert 20. desember: I den første versjonen av artikkelen sto det at SLV hadde vurdert at kostnadene ved ramucirumab (Cyramza) stod i et rimelig forhold til nytten ved behandlingen. Det er ikke riktig.

Innføringen av tre nye kreftlegemidler sto på sakslisten da Beslutningsforum møttes i sitt siste ordinære møte dette året. Det kan bli et ekstraordinært møte når Beslutningsforum for tredje gang skal vurdere pristilbudet fra Biogen på nusinersen (Spinraza) til behandling av spinal muskelatrofi.

Benmargskreft
Beslutningsforum valgte mandag å ikke innføre ixazomib (Ninlaro) til behandling av myelomatose (benmargskreft). Legemiddelet ble vurdert innført i kombinasjon med deksametason og lenalidomid til pasienter som ikke har nytte av annen behandling, eller som har fått tilbakefall.

I sin metodevurdering har Statens legemiddelverk konkludert med at kostnadene per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY) er «vesentlig høyere enn hva som regnes som kostnadseffektiv behandling».

Ifølge beregningene er merkostnadene på over ni millioner kroner per QALY. Om lag 175 pasienter kan være aktuelle for behandlingen årlig, som gjør at totalkostnadene blir 200 millioner kroner per år. Selv når det gis «vesentlig rabatt» så blir ikke legemiddelet kostnadseffektivt, ifølge SLV.

Pankreaskreft
I oktober i år sa Beslutningsforum nei til å ta i bruk legemiddelet liposomal irinotekan (Onivyde) til behandling av pasienter med metastatisk pankreaskreft. Årsaken var at prisen var for høy. Mandag behandlet de saken på nytt etter å ha mottatt et nytt pristilbud fra leverandøren. Også denne gangen ble det nei fra direktørene i de regionale helseforetakene.

Ventrikkelkreft
Det tredje legemiddelet på dagsordenen var ramucirumab (Cyramza) til behandling av ventrikkelkreft etter førstelinjebehandling.

Om lag 60 pasienter er aktuelle for behandlingen i Norge. Studier har vist at kombinasjonsbehandlingen ga 2,2 måneder forlenget overlevelse sammenlignet med paklitaksel alene.

SLV har vurdert at merkostnadene ved å ta i bruk legemiddelet i kombinasjon med paklitaksel, sannsynligvis ikke står i et rimelig forhold til nytten ved behandlingen.

Beslutningsforum valgte å ikke innføre legemiddelet.

– Sammenliknet med den behandlingen disse pasientene får i dag, er effekten liten, var vurderingen til Beslutningsforum, ifølge nettsiden til nyemetoder.

Powered by Labrador CMS