En ny lungekreftmedisin er gjenstand for Belutningsforums vurdering neste uke. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

Skal ta stilling til nytt lungekreft-legemiddel

Mandag skal Beslutningsforum avgjøre om en ny lungekreftmedisin skal tas i bruk i Norge.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det er knyttet stor spenning til denne avgjørelsen: Legemidlet nivolumab (Opdivo) betegnes som et av de store gjennombruddene i kreftbehandling. 

Nivolumab er en PD-1 hemmer, som brukes i behandlingen av småcellet lungekreft (NSCLC-kreft) av typen plateepitelkarsinom,

Beslutningsforum, som består av de fire direktørene i de regionale helseforetakene, skal ta stilling til saken mandag.
Nylig kom Legemiddelverket , som har metode- og kostnadsvurdert nivolumab, fram til at behandlingen ikke er kostnadseffektiv.
- Ikke ny pris
Det er Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) som har sittet i forhandlinger om pris med produsenten BristolMyersSquibb (BMS).

Helseøkonomisk rådgiver i LIS, Asbjørn Mack, sier til Dagens Medisin at prisen som ligger til grunn for Beslutningsforums avgjørelse, ikke er ny.

– Det er den prisen som ble vurdert i Statens legemiddelverks metodervurdering. Det er ikke noen ny pris i beslutningen som skal tas på mandag.

– Vi har hatt møte med BMS, men foreløpig har vi ikke fått noe nytt tilbud per i dag, sier Mack.
Metodevurderingen til SLV er laget på makspris og LIS-prisen, som er hemmelig.

SLV: Foreløpig ingen ny pris
– Vi har ikke noen nye oppdateringer og har ikke fått noen ny pris fra LIS, enn det som allerede er inkludert i metoderapporten slik den foreligger, sier Kristin Svanqvist, seksjonssjef for legemiddelrefusjon i Statens legemiddelverk (SLV).
– Dersom BMS velger å justere noe på prisen sin innen møtet, vil vi gjøre alt for å oppdatere analysene våre og se om vi endrer konklusjonen vår. Da vil det følge et oppdatert notat til møtet på mandag, sier hun.

En studie som kom i fjor konkluderte med at nivolumab, som er en PD1-hemmer, brukt som andrelinjebehandling forlenget den totale overlevelsen – sammenlignet med når pasientene fikk cellegiften docetaxel.

Resultatene førte til at de amerikanske legemiddelmyndighetene FDA godkjente den første immunterapibehandlingen i mars 2015 – tre måneder foran skjema.

Omtrent 2600 nye tilfeller av lungekreft blir diagnostisert hvert år i Norge. Av disse blir 80 prosent klassifisert som ikke-småcellet (NSCLC) .

Powered by Labrador CMS