TAR TID: Forhandlingene mellom Roche og myndighetene om brystkreftmedisinen Kadcyla har pågått i tre år. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

Roche senker prisen på brystkreftmedisin

For åttende gang kommer legemiddelselskapet Roche med nytt pristilbud på Kadcyla – i håp om at myndighetene nå vil kjøpe det inn.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Før sommeren sa Beslutningsforum for tredje gang nei til å innføre brystkreftlegemidlet trastuzumab-emtansin (Kadcyla) som behandling ved norske sykehus. Årsaken er at de administrerende direktørene i helseforetakene mener prisen er for høy, vurdert opp mot legemidlets effekt.

Både leger og pasienter har reagert på avslaget, og selskapet mener avslaget er uforståelig. 

Hemmelige rabattforhandlinger
Myndighetene har forhandlet med legemiddelselskapet Roche i tre år, og i forrige uke kom selskapet med sitt åttende rabattforslag.

– Vi kan bekrefte at vi fortsatt jobber for at også norske pasienter skal få tilgang til brystkreftmedisinen Kadcyla. Forrige uke leverte vi et nytt tilbud på Kadcyla og håper at Beslutningsforum tar stilling til tilbudet i forbindelse med deres kommende møte i august, sier Lise Rist, pressekontakt i Roche, til Dagens Medisin.

Hun vil ikke si noe om størrelsen på den nye rabatten.

Uklart når Beslutningsforum tar stilling
Bente Hayes, innkjøpsdirektør for legemidler i Sykehusinnkjøp, bekrefter at de har mottatt et nytt pristilbud. 

– Vi gjennomgår tilbudet og vil vurdere å sende det over til Statens legemiddelverk for nye utregninger dersom det er grunnlag for det. Deretter vil tilbudet eventuelt bli sendt videre med en innstilling til Beslutningsforum, sier Hayes.

Heller ikke hun vil si noe om hvordan dette pristilbudet skiller seg fra tidligere tilbud. Beslutningsforum møtes igjen 21. august, men sakslisten for møtet er ennå ikke klar. Beslutningsforum har imidlertid lovet rask saksbehandlingstid dersom de mottar nye tilbud, så sannsynligheten er stor for at saken kommer opp da.

100 millioner uten rabatt
Kadcyla brukes til behandling av brystkreft med spredning, og det er anslått at 100 pasienter er aktuelle for behandlingen årlig. Studier har vist at Kadcyla kan forlenge overlevelsen sammenlignet med Herceptin og cellegift, men Beslutningsforum har etterlyst bedre data på effekten av Kadcyla etter at Perjeta ble tatt inn i standardbehandlingen av brystkreft.

Statens legemiddelverk har beregnet at prisen på Kadcyla, uten rabatt, er 1,4 millioner kroner per kvalitetsjusterte leveår (QALY). Totalt ville den livsforlengende behandlingen belastet sykehusbudsjettene med 80-100 millioner kroner hvert år.

Roche opplyser at Kadcyla er i bruk i helsevesenet i de fleste europeiske land. Land som ikke har tatt i bruk Kadcyla er Norge, Estland, Latvia, Litauen og Polen.

Powered by Labrador CMS