LANGE FORHANDLINGER OM MEDISINPRIS: Fredag skal Beslutningsforum avgjøre om norske brystkreftpasienter skal få tilgang til ny, livsforlengende behandling. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

Roche med syvende tilbud på brystkreftmedisin

Myndighetene har gjentatte ganger avslått legemiddelet Kadcyla på grunn av for høy pris. Fredag skal saken igjen opp til vurdering etter ny rabatt fra legemiddelselskapet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Vi håper at vårt syvende tilbud blir akseptert slik at også norske pasienter får tilgang til behandling med vår kreftmedisin Kadcyla, sier Audun Ohna, direktør for markedstilgang i Roche Norge og ansvarlig for forhandling med myndighetene i Kadcyla-saken.

I oktober 2014 sa Beslutningsforum for nye metoder for første gang nei til å innføre brystkreftmedisinen trastuzumab-emtansin (Kadcyla) i norske sykehus. De fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene mente prisen var for høy vurdert opp mot medikamentets effekt.

Høy pris
Kadcyla brukes til behandling av brystkreft med spredning, og det er anslått at 100 pasienter er aktuelle for behandlingen årlig. Statens legemiddelverk har beregnet at prisen, uten rabatt, er 1,4 millioner kroner per kvalitetsjusterte leveår (QALY). Totalt ville den livsforlengende behandlingen belastet sykehusbudsjettene med 80-100 millioner kroner hvert år.

Siden det første avslaget har legemiddelselskapet Roche gått inn i nye forhandlinger med myndighetene, og levert til sammen syv pristilbud. Det siste avslaget kom i mars i fjor. Denne våren har selskapet kommet med et nytt pristilbud, og nå håper de at Beslutningsforum vil godkjenne medikamentet i sitt møte fredag. Størrelsen på rabatten holdes hemmelig av hensyn til legemiddelfirmaet.

Jeg misunner ikke Beslutningsforum som skal ta beslutningen. Det er en vanskelig sak Kristin Svanqvist, SLV

– Krevende sak
Kristin Svanqvist, enhetsleder for legemiddeltilgang i SLV, beskriver saken som uvanlig krevende.

– Denne saken har tatt lang tid og pågått over flere år. Det er krevende for alle parter, både for leger som ønsker å gi medikamentet, pasienter som selv betaler dyrt for dette på private sykehus i dag, og for oss fordi vi til stadighet må bruke tid på å gjøre nye beregninger, sier Svanqvist.

Siden SLV beregnet kostnadseffektiviteten på legemiddelet første gang, har behandlingspraksisen endret seg ved at en nytt legemiddel, pertuzumab (Perjeta), er tatt inn som en del av standardbehandlingen. Kadcyla er aktuelt for pasienter med HER2-positiv brystkreft som ikke responderer på Perjeta, og som i dag kun mottar palliativ behandling.

– Når behandlingspraksisen endret seg, endret også datagrunnlaget seg. Vi har ikke fått det nødvendige datagrunnlaget for å kunne gjøre nye beregninger, og har i stedet satt inn ny pris i de gamle beregningene, hvor Kadcyla er sammenlignet med Herceptin og cellegift. Det er ikke ideelt, og gjør at effekten av legemiddelet og dermed kostnadseffektiviteten er vanskelig å vurdere, sier Svanqvist.

– Grenseland
Hun beskriver rabatten fra selskapet som «betydelig», men sier prisen fortsatt ligger i «grenseland» for hva myndighetene er villig til å betale. Derfor har heller ikke SLV en klar innstilling til Beslutningsforum foran fredagens møte.

– Rabatten er bedre enn den vi har fått før, men jeg er usikker på om den er tilstrekkelig. Jeg misunner ikke Beslutningsforum som skal ta beslutningen. Det er en vanskelig sak, sier Svanqvist.

Nylig sa Storbritannia ja til å ta medisinen i bruk etter årelange forhandlinger.

Powered by Labrador CMS