SKUFFET OVER BEHANDLINGS-NEI: Overlege Hans Petter Eikesdal fotografert under American Society of Clinical Oncology-kongressen i Chicago i år. Arkivfoto: Lasse Moe Foto:

Leger og pasienter skuffet over Kadcyla-nei

Brystkreftmedisinen Kadcyla er tilgjengelig i de fleste andre europeiske land, men ikke i Norge.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Fredag sa Beslutningsforum for tredje gang nei til å innføre brystkreftmedisinen trastuzumab emtansin (Kadcyla). Selv om medikamentet er nyttig, mener de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene, at prisen fortsatt er for høy.

– Beslutningen er selvsagt skuffende da dette er en behandling med svært lite bivirkninger sammenlignet med cellegift som er alternativet. Samtidig er dette en svært kostbar behandling, uten kurativt potensiale, så jeg forstår at kostnad-nytte aspektet her er vektlagt høyt, sier overlege Hans Petter Eikesdal ved Haukeland universitetssjukehus.

Han sitter også i styret for Norsk bryst cancer gruppe (NBCG), som siden 2013 har anbefalt bruk av Kadcyla i sine retningslinjer for den aktuelle pasientgruppen. Også verdens største organisasjon for kreftleger, ASCO, anbefaler bruk av Kadcyla.

Les også: Roche: – Uforståelig

Pasientforening: Stor frustrasjon
Ifølge Roche er Kadcyla i bruk i det offentlige helsevesenet i Sverige, Danmark, Finland, Irland, Belgia, Nederland, Østerrike, Sveits, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Tsjekkia, Bulgaria og Hellas.

Brystkreftforeningen reagerer på at Kadcyla fortsatt ikke godkjennes i Norge.  

– Pasientene har i frustrasjon og maktesløshet ventet på Kadcyla siden 2014. Det er for oss uforståelig at man etter så lange forhandlinger fremdeles ikke klarer å komme til enighet. I disse forhandlingene er det pasientene som betaler prisen. Det er en umenneskelig påkjenning å vite at det finnes godkjent behandling som gis ved private institusjoner i Norge som kan forlenge livet, og samtidig skal man nektes å få den. Dette svekker livskvaliteten, sier daglig leder i Brystkreftforeningen, Beate Christine Wang:

– Vi er svært bekymret over den todelingen vi ser i norsk helsevesen og kreftbehandling, sier Wang.

Professor: Pinlig
Også tidligere brystkreftlege Erik Wist, nå professor emeritus, reagerer på vedtaket.

– Jeg er veldig skuffet på vegne av pasientene som hadde hatt veldig nytte av det. Det er trist at Norge, sammen med noen land i Baltikum og Øst-Europa, er de eneste som ikke har tatt det i bruk. Jeg synes det er pinlig, sier Wist.

Han har tidligere behandlet pasienter med Kadcyla gjennom studier og såkalt «compassionate use», hvor legemiddelselskapet tar regningen.

– Det virker ikke på alle, men det får man vite ganske raskt. Samtidig har jeg pasienter som begynte behandlingen med virkestoffet for fire år siden, som nå er i full jobb. Det hadde ikke skjedd uten Kadcyla, sier han.  

Håper på større rabatt
I studier er det vist at Kadcyla kan forlenge overlevelsen sammenlignet med Herceptin og cellegift, men Beslutningsforum viser til at behandlingspraksisen har endret seg etter at pertuzumab (Perjeta) kom inn som standard behandling. De etterlyser derfor ny effektdokumentasjon. Legene vi har snakket med mener dette er urealistisk.  

– De ber om studier som ikke er der, og som ikke vil komme. Det er urealistiske ønsker fra myndighetene ettersom det internasjonale miljøet allerede har sagt ja, sier Wist.

Eikesdal håper Roche vil komme med et nytt tilbud med større rabatt.

– Jeg har ingen tro på at Roche kommer til å starte en ny studie for å teste om behandlingen også er effektiv hos pasienter som tidligere har fått pertuzumab. Dette skyldes at Kadcyla allerede er tatt i bruk i de landene som kjørte de kliniske studiene som medførte godkjenning for bruk. Lille Norge har altfor få pasienter til å kunne kjøre studien som Beslutningsforum etterlyser. Det eneste vi kan håpe på da er at Roche kommer med et pristilbud som Beslutningsforum kan akseptere, sier brystkreftlegen.

Interessekonflikter: Erik Wist har mottatt foredragshonorar fra flere legemiddelselskaper, inkludert Roche. Hans Petter Eikesdal har mottatt foredragshonorar og har sittet i advisory board for AstraZeneca og Roche.

Powered by Labrador CMS