Skjermdump fra FHI.no Foto:
Skjermdump fra FHI.no Foto:

Kan ikke konkludere entydig om MS-medisin

Folkehelseinstituttet (FHI) har ferdigstilt sin metodevurdering av legemidler for multippel sklerose. De presiserer at de ikke kan konkludere entydig om hvilket preparat som er best.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Folkehelseinstituttet skriver følgende om evalueringen, som tar for seg ni legemidler:

– Alemtuzumab (Lemtrada), natalizumab (Tysabri) og ocrelizumab (Ocrevus) er de tre høyest rangerte legemidlene når det gjelder å forebygge attakker, heter det på FHIs nettsider.  

– Ocrelizumab og alemtuzumab er sannsynligvis like gode for å hindre vedvarende sykdomsforverring, men er ikke nødvendigvis bedre enn de andre legemidlene.

– Rituksimab hadde lavest risiko for alvorlige bivirkninger, og færre sluttet med legemidlene på grunn av bivirkninger. Studiene som lå til grunn for disse resultatene var imidlertid ikke randomisert og tilliten til resulatene er derfor lav.

– De inkluderte studiene rapporterte om svært få dødsfall og få alvorlige bivirkninger. Vi analyserte derfor ikke dette, men talte i stedet opp tallet på tilfeller av alvorlige bivirkninger for hvert legemiddel, forklarer seniorforskar Torunn Elisabeth Tjelle ved Folkehelseinstituttet.

Etisk og juridisk vurdering av rituximab
Metodevurderingen til FHI har også inkluderrt en juridisk og etisk vurdering av off label-bruk av rituximab:

«Den juridiske vurderingen fant ingen lov eller rettspraksis som er til hinder for at rituksimab kan skrives ut av leger eller anbefales av myndighetene selv om det finnes liknende legemidler som har markedsføringstillatelse, men rettsgrunnlaget på dette feltet er tynt», heter det i meldingen.

Forventinger
Det har vært store forventninger til den fullstendige metodevurderingen av MS-legemidler fra Folkehelseinstituttet, etter at fagdirektørene i bestillerforum bestilte en slik vurdering i fjor.

Fagdirektørene i RHFene ga også unntak på gruppenivå til de regionale helseforetakene om å bruke rituximab off label for MS-pasienter.

Nå er den fullstendige metodevurderingen ferdig og du leser konklusjonene i den her.

De har også laget en helseøkonomisk evaluering som du kan lese her.

Powered by Labrador CMS