AVVENTE: Hos kvinner med lette til moderate plager kan det være en god idé å drikke masse vann og avvente noen dager før man eventuelt starter med antibiotika, ifølge Ingvild Vik.  Foto: Gettyimages
AVVENTE: Hos kvinner med lette til moderate plager kan det være en god idé å drikke masse vann og avvente noen dager før man eventuelt starter med antibiotika, ifølge Ingvild Vik. Foto: Gettyimages

Anbefaler ikke ibuprofen mot urinveisinfeksjon

Man har trodd at ibuprofen kan ha en effekt mot urinveisinfeksjon. Ny norsk studie viser at det ikke kan erstatte antibiotika som behandling.

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Mange kvinner får antibiotika når de har urinveisinfeksjon.

– Selv om de fleste urinveisinfeksjoner går over av seg selv, er det en ubehagelig lidelse. Vi ønsket å undersøke om det å behandle med ibuprofen kunne ha like god effekt som antibiotika, sier Ingvild Vik, lege og Ph.d.-student ved Antibiotikasenteret for primærmedisin, Universitetet i Oslo.

Ibuprofen virker både smertestillende og betennelsesdempende.

Flere raskt friske med antibiotika
383 kvinner med symptomer på ukomplisert urinveisinfeksjon deltok i en stor skandinavisk studie som nylig er publisert i PloS Medicine. Kvinnene ble randomisert, og fikk enten antibiotika eller ibuprofen.

Etter fire dager med behandling, følte 38,7 prosent av pasientene i gruppen som fikk ibuprofen at de var blitt friske. I gruppen som fikk antibiotika var det 73,6 prosent som var symptomfrie.

Ikke like bra
– Ibuprofen er dessverre ikke like bra som antibiotika. Det er jo et mål å bruke mindre antibiotika, for å unngå resistens. Studier fra Tyskland har vist bedre resultater, og derfor var vi optimistiske, sier Vik.

Dagens Medisin har tidligere skrevet om prosjektet.

Studien viser også at sju pasienter i ibuprofen-gruppen fikk nyrebekkenbetennelse.

Nyrebekkenbetennelse
– Vi vet ikke hvorfor såpass mange fikk nyrebekkenbetennelse. Tidligere studier der pasientene kun har fått placebo istedenfor antibiotika, har ikke gitt denne effekten. Derfor kan man mistenke at det kan ha sammenheng med ibuprofen, og at NSAIDS kan være uheldig. Dette er hovedgrunnen til at vi ikke kan anbefale ibuprofen alene som en kur mot urinveisinfeksjon, sier Vik.

Hun understreker at de fleste som fikk ibuprofen ble friske av seg selv

– 53 prosent i ibuprofen-gruppen ble friske uten antibiotika. De resterende oppsøkte lege på nytt, og de fikk da antibiotika, forteller Vik.

Vente og se-resept
Hun tror at en vente og se-resept kan være veien å gå for å senke antibiotikabruken ved urinveisinfeksjon.

– Vi er jo opptatt av å unngå antibiotikaresistens, og hos kvinner med lette til moderate plager kan det være en god idé å drikke masse vann og avvente noen dager før man eventuelt starter med antibiotika. Dette kan nok redusere antibiotikabruken noe, sier Vik.

For kvinner som har store plager, vil det være riktig å gi antibiotika, sier Vik.

Stort prosjekt
Forskningsgruppen deltar nå i et stort internasjonalt prosjekt, som blant annet skal vurdere hva som kjennetegner de kvinnene som utvikler nyrebekkenbetennelse.

– Dette vil være viktig kunnskap for allmennlegene, fordi det kan si noe om hvem som bør få antibiotika med det samme de oppsøker legen, sier Vik.

– Viktig forskning
– All ære til Vik for å gjennomføre denne type forskning, dette er en nyttig studie, sier Petter Brelin, leder for Norsk forening for allmennmedisin.

Han påpeker at det er viktig å få klarhet i hva som fungerer og ikke.

– Nå vil vi fortsette med dagens praksis. Allerede benytter vi vente og se-resepter når det er milde symptomer, og det vil vi også fortsette med, sier han.

Powered by Labrador CMS