BØR VENTE: Helsepersonell som tar koronavaksine bør vente med å bli gravide til etter de har tatt siste dose av vaksinen, oppgir Folkehelseinstituttet. Foto: Getty Images

BØR VENTE: Helsepersonell som tar koronavaksine bør vente med å bli gravide til etter de har tatt siste dose av vaksinen, oppgir Folkehelseinstituttet.

Foto: Getty Images

FHI anbefaler å utsette graviditet til etter vaksinering

Helsepersonell anbefales å vente med graviditet til etter siste vaksinedose. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Folkehelseinstituttet anbefaler at helsepersonell som tar koronavaksine venter med å bli gravide til det har gått én uke etter at de er ferdig vaksinert. 

– Dersom man skal vaksinere en kvinne som planlegger å bli gravid, bør man legge opp til at hun kan vente med å bli gravid til hun er fullvaksinert, altså en ukes tid etter andre dose. Da har kvinnen best mulig beskyttelse mot koronasykdom før hun blir gravid, sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet til VG.

Råd kan bli endret

Det anbefales så langt ikke at gravide skal vaksineres. Det er bare aktuelt i spesielle tilfeller der risikoen for å bli smittet og syk vurderes som særlig høy, skriver VG.

– Dette rådet kan bli endret når vi får bedre holdepunkter for at vaksinasjon er trygt i svangerskapet, sier Aavitsland til avisen.

Strengere regler

Ved Oslo universitetssykehus bes ansatte vente lengre enn FHIs anbefaling. Ved sykehuset anbefales ansatte å vente fire uker etter vaksinasjonsperioden.

– Dette begrunnes i manglende data for gravide og er et hakk mer forsiktig enn de nasjonale anbefalingene, sier overlege Ragnhild Raastad ved Avdeling for smittevern ved sykehuset til VG.

Helsepersonell er flyttet frem i køen for vaksinering mot covid-19 og er derfor blant dem som får vaksine først, sammen med beboere ved sykehjem og eldre. FHI har anbefalt at helsepersonell som har direkte pasientkontakt som medfører smitterisiko og helsepersonell som er vanskelig å erstatte får vaksine.

Powered by Labrador CMS