UKLARE KRITERIER: Pasienten skal være i en helt spesiell unntakssituasjon, sier fagdirektør og leder av Bestillingsforum, Baard-Christian Schem (t.h). Til venstre leder av Beslutningsforum, Lars Vorland. Foto: Arkivfoto

– Den minst dårlige løsningen

Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest og leder av Bestillerforum, erkjenner at unntaksordningen åpner for forskjellsbehandling.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Det er vanskelig å praktisere unntaksordningen likt, men vi trenger en sikkerhetsventil og dette er den minst dårlige løsningen, sier Baard-Christian Schem.

Les også: Ulik tilgang på unntaksmedisin

– Hva skal til for å gjøre unntak for en pasient?

– Vi kan ikke lage felles kriterier fordi diagnoser er så ulike, men pasienten skal være i en helt spesiell unntakssituasjon. At tilstanden er alvorlig, er ikke et argument, det gjelder for så mange. Et tenkt eksempel kan være en pasient med metastatisk kreft hvor man mister lokal kontroll og svulsten gir store lidelser og åpne sår, uten andre alternativer for tumorkontroll, sier Schem.

– Fungerer etter hensikten
Fagdirektør Alice Beathe Andersgaard i Helse Sør-Øst mener omfaget av unntak viser at systemet fungerer etter hensikten.

– Helse Sør-Øst har spesialistansvaret for halvparten av Norges befolkning og vil naturlig ha flere unntak enn de øvrige regionene. Unntakene gis kun i unike tilfeller og kan derfor ikke sammenlignes. Dette viser at helseforetakene klarer å plukke ut de spesielle tilfellene som skiller seg fra pasientgruppen forøvrig, sier Andersgaard.

Halvparten av unntakene gjelder kreft, mens resten dreier seg om autoimmune sykdommer.

– Sykehusene har innvilget flere unntak enn de 11 du er kjent med. Hvordan kommenterer du det?

– Jeg skal ha oversikten over unntak. Vi ser nå at både registreringen hos oss og rapporteringen kan ha svakheter, sier Andersgaard.

Hemmelige unntak
Fagdirektørene vil ikke opplyse hvilke medikamenter sykehusene har gjort unntak for.

– Hvis vi ser at det forekommer flere unntak gitt på tilsvarende grunnlag, vil det bli løftet opp nasjonalt slik at det sikres en likeverdig tilgang. Det lave antallet unntak som er gitt for de enkelte medikamenter, har så langt ikke vist at dette er problematisk i forhold til likeverdighetsprinsippet, sier Andersgaard.

På sikt håper de regionale fagdirektørene at fortgang i systemet gjør at hele unntaksordningen blir overflødig.

– Vårt mål er å få metodevurderingene og beslutningene klare så raskt at det blir minst mulig behov for slike unntak i venteperioden. Industrien skal vite at det er én vei inn i våre systemer, bortsett fra unntak som gir svært lite salgsvolum. Det viktigste for å få kortere behandlingstid er at firmaene må levere dokumentasjon til Legemiddelverket raskere enn de gjør i dag, sier Schem.

Powered by Labrador CMS