ØNSKER GJENNOMGANG AV ORDNING I NY MELDING: – Vi synes tidspunktet er naturlig, sier Aps Truls Vasvik om bestillingen av en gjennomgang av unntaksordningen i Systemet for nye metoder. Her er Vasvik avbildet da Stortinget debatterte et annet forslag fra Frp i midten av mars.

Foto: Skjermdump, Stortinget.no

Nye metoder: Ber om gjennomgang av unntaksordning

Arbeiderpartiet legger frem forslag i Stortinget om at regjeringen skal gi en redegjørelse om oppfølgingen av evalueringen av Nye metoder og at unntaksordningen skal gjennomgås. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

STORE LIKHETER: – Det er litt merkverdig at man må gå veien om løse forslag etter at man har hatt en grundig komitebehandling, sier Tone W. Trøen (H) om ett av de ferske forslagene til Ap. Foto: Vidar Sandnes

Torsdag skal Stortinget ta stilling til et representantforslag fra Fremskrittspartiet om raskere tilgang til nye medisiner.

Forslaget inneholder en rekke forslag om endringer, men innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen viste at verken regjeringspartiene, SV eller Rødt ga sin støtte.

Når saken i dag skal debatteres, vil imidlertid Arbeiderpartiet legge frem to helt nye forslag.

Disse presenteres som såkalte «løse forslag» som skal fremmes under debatten i stortingssalen i ettermiddag.

Her kan du følge debatten i Stortinget.

Ber regjeringen om redegjørelse og gjennomgang

Ap har fått med seg SV og Rødt på forslagene. De foreslår:

  • Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2023 gi en redegjørelse for hvordan evalueringen av systemet for Nye metoder er fulgt opp, inkludert tiltak for å få saksbehandlingstiden ned, sikre tillit til systemet og gi brukere og fagfolk en sterkere stemme.
  • Stortinget ber regjeringen følge anbefalingen fra Proba om å gjennomgå praktiseringen av unntaksordningen og å komme tilbake til Stortinget med en drøfting av unntaksordningen og praktiseringen av den i den varslede stortingsmeldingen om prioritering.

Dagens Medisin har tidligere omtalt at det er flere som ønsker en gjennomgang av unntaksordningen. Det ble også anbefalt i evalueringen av systemet som ble lagt frem i fjor.

– Vårt budskap til politikerne er klart: Bestill en gjennomgang av unntaksordningen nå, sa generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross etter at innstillingen forelå.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sa da til Dagens Medisin at regjeringen vil gjennomgå unntaksordningen hvis Stortinget ber om det.

Nå ser det ut til at HOD-toppenes partifeller sørge for det.

Blåkopi?

Høyres helsepolitiske talsperson Tone W. Trøen synes forslagene ser kjente ut.

I slutten av mars behandlet Stortinget et forslag fra Høyre og Frp om å be regjeringen legge frem hvordan evalueringen av Nye metoder blir fulgt opp, senest i statsbudsjettet 2023. Forslaget ble stemt ned.

– Dette forslaget er nesten identisk med vårt forslag. Det er litt merkverdig at man må gå veien om løse forslag etter at man har hatt en grundig komitebehandling, sier Trøen til Dagens Medisin.

Hun er glad for at regjeringspartiene nå kommer etter, og at forslaget etter alle solemerker vil få flertall.

– Det er jo innholdet som er viktig. Det er viktig at Stortinget får vite hvordan evalueringen følges opp.

– Vanligvis vil ikke Stortinget behandle like forslag i en sesjon – men det viktigste her er jo innhold og ikke prosess.

Hun tror eget parti vil støtte forslaget.

– Jeg kan ikke se at vi ikke skal støtte et forslag som ligner på det vi har fremmet.

– For lenge å vente

Også Aps forslag om å gjennomgå unntaksordningen minner om et forslag fra opposisjonen – men ikke helt.

– Vi mener det er for lenge å vente til prioriteringsmeldingen, sier Trøen.

I komiteinnstillingen som debatteres i dag, har Høyre, Frp, Krf og Pasientfokus foreslått følgende:

«Stortinget ber regjeringen følge anbefalingen fra Proba om å gjennomgå unntaksordningen slik at den er i tråd med intensjonen i Meld. St. 34 (2015–2016) og sikrer unntak helt frem til legemidler er innført i helsetjenesten».

Men forslaget inkluderer ikke en tidfesting.

– Vil dere ha gjennomgangen utført før?

– Vi vil iallfall ikke binde oss til at den ikke skal komme før. Unntaksordningen er en gjeldende ordning som også har vært debattert tidligere, så jeg stiller meg iallfall spørsmålet om vi må vente.

Heller ikke Bård Hoksrud i Frp er særlig fornøyd med de nye forslagene som støttes av regjeringspartiene, sammen med SV og Rødt.

– Dette er «goddag mann – økseskaft»-forslag. De skyver ting foran seg for å late som om de har handlekraft. Realiteten at de utsetter. De burde heller stemme for våre forslag som er konkrete og tydelige, sier Hoksrud til Dagens Medisin.

– Dessuten fremmer regjeringenspartiene forslag de selv stemte mot for kort tid siden. Hva slags måte er det å drive posisjonspolitikk på? Dette er helt latterlig og fremstår totalt useriøst.

Regner med støtte

Det er stortingsrepresentant Truls Vasvik (Ap) som skal legge frem forslagene.

– Hvorfor legger dere frem disse to forslagene i dag?

– Dok 8-forslaget [forslaget fra Frp red.anm.] tar opp mange viktige elementer, men regjeringen er i gang med mye av dette. Det er naturlig at Stortinget får tilbakemelding om hvilke tiltak som er satt i gang slik at Stortinget har riktige premisser for den videre diskusjonen. Det er også viktig for oss å understøtte det regjeringen hele tiden har vært opptatt av – å få ned saksbehandlingstiden, øke tilliten og få flere fagfolk og brukere inn i systemene.

– Dette ligner på forslag som har vært presentert av opposisjonen tidligere?

– Jeg opplever at samtlige partier er opptatt av at saksbehandlingstiden skal ned. Dette er såpass viktig for vår regjering at vi allerede har igangsatt tiltak.

– Høyres forslag fra tidligere i år om å gi en oppdatering i statsbudsjettet for 2023 er rimelig likt?

Da regner jeg med at Høyre støtter vårt forslag.

– Hvorfor ikke støtte forslaget da Høyre fremmet det i mars?

– Det er vårt forslag nå og statsbudsjettet for 2023 har ikke kommet ennå.

– Skal se på prioritering i sin helhet

Når det gjelder forslaget om å gjennomgå praktiseringen av unntaksordningen, trekker Vasvik særlig frem at Ap er opptatt av å se på geografisk ulikhet.

– Sånn vil vi ikke ha det i vår felles helsetjeneste.

– Hvorfor er det tidsnok med en gjennomgang i prioriteringsmeldingen og ikke før?

– Vi synes tidspunktet er naturlig, for da skal vi også se på prioritering i sin helhet. Skal vi gjøre reelle prioriteringer er det viktig at vi ikke har låst en del prioriteringer til å begynne med, svarer Ap-politikeren.

KRITISK: – Regjeringspartiene fremmer forslag de selv stemte mot for kort tid siden. Hva slags måte er det å drive posisjonspolitikk på? spør Bård Hoksrud (Frp) seg.  Foto: Vidar Sandnes
Powered by Labrador CMS