KAN GÅ RETTENS VEI: Nils Kristian Klev leder Allmennlegeforeningen. Foto: Vidar Sandnes

KAN GÅ RETTENS VEI: Nils Kristian Klev leder Allmennlegeforeningen.

Foto: Vidar Sandnes

Utelukker ikke at streike-konflikten kan gå til retten

Legeforeningen utelukker ikke at foreningen kan ta konflikten om legevakt til Arbeidsretten dersom legene ikke får støtte for sitt syn i Rikslønnsnemda.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Søndag ble legestreiken avviklet, da fungerende arbeidsminister Henrik Asheim kalte partene inn til møte etter at en rapport fra Statens helsetilsyn konkluderte med at det ville bli en fare for liv og helse om den varslede opptrappingen av streiken ble satt i verk mandag.

Saken kan ende opp i Arbeidsretten, fremgår det av en sak i Klassekampen tirsdag.

– Kan ikke avgjøres av nemd

Etter at streiken ble avblåst går saken nå til tvungen lønnsnemd, som innebærer at Rikslønnsnemda skal vurdere saken. Det er vanlig at Rikslønnsnemda er konservativ og viderefører gjeldende avtaler uten store endringer. Et slik resultat er det ikke sikkert at Legeforeningen vil godta.

Konflikten står om kommunenes rett til å pålegge fastleger å jobbe legevakt. I dag har fastlegene store unntak fra arbeidsmiljøloven som gjør at det ikke er noen begrensning på hvor mye en lege kan pålegges å jobbe legevakt. Legeforeningen ønsker å innføre en maksgrense.

Under streiken mellom Legeforeningen og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter i 2016, var også arbeidstid tema. Da vant Spekter frem med videreføring av eksisterende ordning i Rikslønnsnemda, men Legeforeningen tok saken til Arbeidsretten og fikk opphevet kjennelsen.

Overfor Klassekampen sier leder Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen at Legeforeningen «ikke utelukker» at foreningen vil gå til Arbeidsretten også i denne saken.

– Vårt syn er at et så vidt unntak fra arbeidsmiljøloven ikke kan avgjøres av nemnda. Det må fagforeningen godkjenne, sier Klev til avisen.

Ikke sendt til Stortinget ennå

Ved tvungen lønnsnemd fremmer regjeringen en proposisjon med et forslag om en særlov til Stortinget. Når lovforslaget er vedtatt vil det settes et tidspunkt for behandling av saken i Rikslønnsnemda.

Arbeids- og sosialdepartementets kommunikasjonsavdeling opplyser at proposisjonen til Stortinget ikke sendt til Stortinget ennå, men at det «tas sikte på å fremme proposisjonen så raskt som mulig».

Powered by Labrador CMS