TRANSPARENS: Jeg er ikke enig i at avtalen som regulerer samarbeidet mellom industri og leger er transparent nok, skriver Sigbjørn Rogne. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Lite transparens og regulering gir rom for kjøp av innflytelse

Jeg mener at samarbeidet mellom LMI og leger ikke er transparent nok siden ingen uavhengig tredjepart kontrollerer at alle honorarene som oppgis, stemmer.

Publisert Sist oppdatert
Sigbjørn Rogne

Direktør i Legemiddelindustrien (LMI) uttalte 20.06.24 i Dagens Medisin at samarbeidet mellom industri og leger er transparent og strengt regulert. Jeg er uenig.

Den 04.06.20 signerte Legeforeningen og LMI en samarbeidsavtale om at all informasjon om overføringer fra industrien til leger skal offentliggjøres. En hensikt var at avtalen skulle bidra til å fjerne mistenkeliggjøring av leger som mottar honorar fra industrien. Altså, slik jeg forstår det, med transparens og regulering vise at LMI ikke kjøper innflytelse hos leger.

Samarbeidsavtalen håndheves av legeforeningens og LMIs råd for legemiddelinformasjon. Rådet har seks medlemmer. Leder for rådet skal ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og ikke være tilknyttet eller ha tillitsverv i LMI, Legeforeningen eller en av LMIs medlemsbedrifter. De fem øvrige medlemmene skal velges slik at rådet samlet har bred erfaring og kompetanse om legemidler og legemiddelinformasjon. Leder for rådet oppnevnes av styrene i LMI og Legeforeningen sammen. To medlemmer oppnevnes av styret i LMI alene, to medlemmer oppnevnes av styret i Legeforeningen alene, og ett medlem oppnevnes av styrene i LMI og legeforeningen sammen etter forslag fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Jeg mener at samarbeidet mellom LMI og leger ikke er transparent nok siden ingen uavhengig tredjepart kontrollerer at alle honorarene som oppgis, stemmer. Og at samarbeidet ikke er strengt nok regulert heller, siden partene selv håndhever avtalen. Jeg mener derfor at samarbeidsavtalen ikke representerer et fremskritt med bedre transparens og regulering.

Interessekonflikter: Innleggsforfatteren har multippel sklerose og hadde god effekt av cellegiftbehandling med stamcellestøtte i 2015

Powered by Labrador CMS