Legeforeningens president Marit Hermansen og administrerende direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien signerer samarbeidsavtalen torsdag.  Foto:

Legeforeningens president Marit Hermansen og administrerende direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien signerer samarbeidsavtalen torsdag.

Foto:

Signerte avtale om å offentliggjøre alle legemiddelhonorarer

Legeforeningen og Legemiddelindustrien signerte avtale om at all informasjon om overføringer fra industrien til leger skal offentliggjøres.  

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

OSLO/LEGENES HUS (Dagens Medisin): Legeforeningens president Marit Hermansen og administrerende direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien (LMI) signerte i torsdag en avtale om at alle selskaper skal publisere honorarer som utbetales fra industrien til leger.

Fra før av har medlemsbedriftene til Legemiddelindustrien publisert slike lister via LMI sine nettsider, men listene har vært basert på samtykke.

Det vil si at leger måtte samtykke til at honorarene skulle publiseres, før de ble publisert.
I fremtidige avtaler med industrien skal alle honorarer og navn offentliggjøres.

Fjerner mistenkeliggjøring
President i Legeforeningen Marit Hermansen mener avtalen vil bidra til å fjerne mistenkeliggjøring av leger som mottar honorar fra industrien.

– Åpenhet om avtaler mellom legemiddelindustrien og legene er viktig. Dette er betaling for viktig arbeid mellom industri og fagfolk. Det må honoreres.

– Dette er samfunnsansvaret til leger og industri. Vi bygger opp tilliten. Dette handler til syvende og sist om pasientene. Slik at vi skal få tilgang på kunnskap og ny behandling. Jeg tror også kompetansebygging leger får gjennom samarbeid med industrien er veldig viktig, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI.

GDPR-lov
Den nye avtalen bruker GDPR for å hjemle publisering av alle overføringer fra industrien til leger for alle avtaler inngått etter 1. juni 2020.

Utgangspunktet i loven er prinsippet om «berettiget interesse». Dette betyr at allmennheten og legemiddelfirmaene har en felles legitim interesse i åpenhet om interaksjoner og verdioverføringer mellom industrien og helsepersonell som overgår den enkelte helsepersonells eventuelle interesse for hemmelighold.

Powered by Labrador CMS