Kun seks av ti fikk turnusplass

I den nylig gjennomførte turnustrekningen havnet 40 prosent av legestudentene på venteliste. - Vi har advart mot dette problemet i flere år, men ingenting er blitt gjort, sier frustrerte studenter.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

I turnustrekningen den 29. januar kjempet rundt 530 medisinstudenter om cirka 350 turnusplasser. Ventelistene ligger an til å bli lengre for hvert år. - Vi er frustrert over dette. Vi har pekt på problemet overfor departementet i flere år, og vi har bedt om at det iverksettes tiltak som kan bedre situasjonen, men ingenting er blitt gjort, sier leder Erlend Strønen i Norsk medisinstudentforening (Nmf). Flere studenter
Siden slutten av 1990-tallet har antallet medisinstudenter økt, men det har ikke antallet turnusplasser. Tidligere Nmf-leder og medlem i Legeforeningens sentralstyre, Ragnhild Øydna Støen, er student på kullet som nå har hatt den lite oppmuntrende trekningen. Selv fikk hun nummer 256 i trekningen og slipper dermed å vente, men hun er frustrert på kullkollegenes vegne: - Dette er dårlig forberedt av departementet. Legeforeningen har gitt signaler om at dette ville skje. Nå akkumuleres overskuddet og blir bare større, sier oslostudenten. Det så ut til at det for første gang skulle bli venteliste ved turnustrekningen i august 2002. Det ble likevel først en realitet i august i fjor. Om lag 100 studenter havnet på venteliste. I år ligger altså tallet an til å bli vesentlig større. Uten plass
Hanne Marthinsen er blant dem som ble stående uten turnusplass denne gangen. Etter å ha fått nummer 458 i trekningen, prøver studenten ved Universitetet i Oslo nå å finne noe fornuftig å gjøre det halve året hun må vente. Hun har lagt ut en presentasjon av seg selv på allmennlegens nettforum Eyr i håp om få bruke utdannelsen sin i venteperioden. Foreløpig uten hell. - Dette er ikke akkurat så veldig morsomt. Når jeg har studert i seks år, vil jeg jo gjerne komme i gang med å jobbe så fort som mulig. Og studielånsrenten begynner jo å løpe fra den dagen jeg går ut herifra, sier medisinstudenten. Får ikke vente
Frustrasjonen hos studentene har også oppstått som følge av andre problemer ved turnustrekningen. Noen studenter som har fått turnusplass, vil gjerne vente et halvt år før de går ut i tjenesten. Men det får de ikke lov til. Sisteårsstudent Richard Elseth har to barn på to og fire år, og den kommende legen hadde lyst til å være sammen barna et halvt år før han dro ut i turnus. - Nå synes jeg det er greit at jeg må gå rett på turnustjenesten, men jeg synes likevel det er en viktig prinsipiell diskusjon. Det er urimelig at dette ikke er frivillig, og vi har kun fått konstruerte motargumenter fra autorisasjonskontoret. Det virker som om avgjørelsen er basert på en frykt for at en slik frihet skal påføre kontoret merarbeid, sier Elseth. Det er Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) som organiserer turnusplassene. - Vi er oppgitt over manglende smidighet hos autorisasjonskontoret, sier Nmf-leder Erlend Strønen.
Ber om flere plasser De regionale helseforetakene er bedt om å finne plass til flere turnuskandidater årlig. Målet er 100 ekstra plasser innen august i år. - Vi har etter en vurdering i vår arbeidsgruppe sagt at det bør være et mål å øke antallet turnusplasser fra 700 til 800 i året. Noe utover dette regner vi ikke som faglig forsvarlig, sier avdelingsdirektør Harald E. Hauge i Sosial- og helsedirektoratet. En tilråding om dette er sendt til helsedepartementet, og er nå ute på høring. Målet er at de ekstra turnusplassene skal stå klare til kullet som går ut i turnus 15. august 2004. Ledige plasser
Alle som sto på venteliste etter trekningen i august, skal nå ha fått tilbud om plass. På nettsidene til det medisinske fakultetet i Oslo ligger det faktisk en liste over ledige plasser til turnusstarten den 15. februar. Her oppfordres alle som er cand.med fra norsk universitet, eller som har fått sin utenlandske eksamen godkjent på linje med norsk cand.med-eksamen, til å søke. - Vi ser at listene stort sett krymper til null når det nærmer seg turnusstart, men det er en stor utfordring å få nok plasser til augustkullet. Vi må vente at noen blir stående uten plass, men over 100 blir det ikke, sier avdelingsdirektør Hauge. Begrensende finansiering
Fra forrige turnustrekning til den som var nå, er antallet tilgjengelige plasser økt med om lag dusinet. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell har rett til å pålegge foretakene å skaffe flere plasser. - Vi fikk plass til syv ekstra kandidater til det kullet som går ut i turnus i februar, sier konstituert organisasjonsdirektør Edvard Andreassen i Helse Nord. - Kvaliteten og innholdet i turnusen var ikke en diskusjon; det var først og fremst finansieringsordningen som var en begrensende faktor, sier han. - Så det gikk greit med syv ekstra plasser, økonomisk sett? - Nei, greit gikk det nå ikke, men et pålegg er et pålegg, sier Andreassen.
Opphav:

Dagens Medisin 03/04

Børge Sildnes

Powered by Labrador CMS