VARSLER STREIK: President i Legeforeningen, Marit Hermansen. Foto:

VARSLER STREIK: President i Legeforeningen, Marit Hermansen.

Foto:

Legeforeningen planlegger streik

Etter at det ble brudd i forhandlingene, har Akademikerne og KS sittet i forhandlinger hos Riksmekleren. Midnatt torsdag konkluderte Riksmekleren at partene ikke blir enige.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

KOM IKKE TIL ENIGHET: Forhandlingsleder for KS, arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

      
        Foto: Siri Øverland Eriksen
KOM IKKE TIL ENIGHET: Forhandlingsleder for KS, arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø. Foto: Siri Øverland Eriksen

KS og forhandlingssammenslutningen Akademikerne kommune har sagt ja til løsningsforslaget fra mekleren. Legeforeningen, som er med i Akademikerne, har imidlertid valgt å si nei til meklerens forslag. Dermed planlegges det nå for streik fra 26. oktober.

Hver av Akademikernes medlemsforeninger må ta stilling til meklingsresultatet innen 23. oktober.

Legeforeningen skriver i en pressemelding at de ikke aksepterer meklingsresultatet, og planlegger streik for sine medlemmer fra 26. oktober.

– Helt nødvendige tiltak
Torsdag 15. oktober konkluderte Riksmekleren at det ikke var mulighet for KS og Akademikerne kommune å komme til enighet om særavtalen, som blant annet regulerer arbeidstid og muligheten til å pålegge legevakt.

– Vi søker alltid å finne gode avtaleløsninger, av hensyn til både pasientene og våre medlemmer. Men KS vil ikke forplikte kommunene til helt nødvendige tiltak for å redusere legevaktbelastningen og styrke den samfunnsmedisinske beredskapen, sier president i Legeforeningen, Marit Hermansen, og legger til:

– Vi vil selvsagt gjøre alt vi kan for å skjerme pasientene. Streiken vil ikke sette liv og helse i fare. Dette er særlig viktig med tanke på den pågående pandemien.

Enige om mål - uenige om virkemiddel
Forhandlingsleder for KS, arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø, sier KS er tilfreds med at meklingen har ført frem til den samme løsningen med Akademikerne kommune som forhandlingsløsningen med de tre største forhandlingssammenslutningene, LO kommune, Unio og YS kommune.

– Partene har tatt ansvar i en svært krevende situasjon for Norge og norske kommuner og fylkeskommuner, preget av økonomisk usikkerhet som følge av den pågående pandemien. Og så er det beklagelig og skuffende at Legeforeningen ikke ville være med på løsningen, sier Gangsø i en pressemelding fra KS.

Han mener videre at KS er enig med Legeforeningen om at det haster å få til en løsning for fastlegeordningen, men at en bærekraftig og langsiktig løsning må arbeides fram i et samarbeid mellom Legeforeningen, regjeringen og KS, og ikke gjennom en tariffavtale mellom to av partene.

Powered by Labrador CMS