KREFTCELLER: PD1-hemmere er én type immunterapi som brukes for å styrke immunapparatets kamp mot kreftcellene. Illustrasjon: Thinkstock Foto:

Nye anbefalinger etter kreft-anbud

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det er første gang Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) har utlyst eget anbud på PD1-hemmere, som er immunterapeutiske legemidler for kreft.

Tidligere denne måneden ble det klart at BMS nå hadde gitt en lavere pris på sitt legemiddel Opdivo (nivolumab) enn MSD hadde inngitt for sitt legemiddel Keytruda (pembrolizumab).

Det er ikke offentlig hvor stor prisforskjellen er, siden prisene og rabattene er hemmelige.

De nye prisene gjelder fra 15. februar i år.

Pris avgjør førstevalg
Begge legemidlene har fått ja til bruk av Beslutningsforum som andrelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk PD-1-positiv ikke-småcellet lungekreft og i første- og andrelinjebehandling av lokalavansert og metastatisk malignt melanom (føflekkreft).

Beslutningsforum har satt som forutsetning at det billigste legemiddelet skal forskrives. Unntak fra LIS-anbefalingen skal begrunnes i journal.

Fikk betinget ja
Beslutningen om å utlyse anbud på nivolumab og pembrolizumab ble tatt av Beslutningsforum i desember i fjor.

Les saken: Betinget ja for lungekreftmedisin

Da fikk nivolumab et betinget ja til bruk ved ikke-småcellet lungekreft, gitt samme eller lavere pris som for pembrolizumab.

Gjelder alle indikasjoner
De nye prisene vil også legges til grunn ved beregning av kostnadseffektivitet for andre indikasjoner.

Mandag sa Beslutningsforum omsider ja til bruk av nivolumab ved avansert eller metastatisk nyrekreft – etter at legemiddelet fikk nei i november i fjor.

Les saken: Endelig ja til nyrekreft-medisin

Siden da har altså prisen blitt redusert gjennom LIS-anbudet, samt at nye data er innsendt av firmaet og har inngått i Legemiddelverkets hurtig-metodevurdering.

Disse to faktorene bidro til at nivolumab nå ble regnet som kostnadseffektivt også for nyrekreftpasienter. 

Legemiddelet er foreløpig den eneste PD1-hemmeren som har godkjent indikasjon for nyrekreft.

Powered by Labrador CMS