ØKT OVERLEVELSE: Direktør Giske Ursin i Kreftregisteret håper at man i årene fremover får se en økende overlevelse, spesielt for dem som har nyrekreft med spredning.

Nå får de fleste pasienter med alvorlig nyrekreft immunterapi

I 2019 ble cirka 12 prosent av de med avansert nyrekreft behandlet med immunterapi alene eller i kombinasjon med annen behandling. I 2021 hadde denne andelen steget til hele 87 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Dette viser en ny rapport om nyrekreft fra forskningsprosjektet INSPIRE, omtalt i en pressemelding på Kreftregisterets nettside.

Direktør i Kreftregisteret Giske Ursin mener dette er en veldig viktig utvikling.

Håper på økt overlevelse

Ursin påpeker at selv om 90 prosent av pasientene som har fått påvist nyrekreft, overlever, er overlevelsen langt lavere blant visse grupper av nyrekreftpasienter.

– Overlevelsen for nyrekreftpasientene avhenger sterkt av hvor alvorlig sykdomsspredningen er når man først får diagnosen. For dem som har metastaser av nyrekreft til andre organer ved diagnosen, er overlevelsen nede i cirka 20 prosent.

Spesielt for denne gruppen håper Ursin at den nye terapien vil gi bedre utsikter.

– Med betydelig økt bruk av avansert medikamentell behandling, håper vi at vi i løpet av de kommende årene får se en enda bedre overlevelse for dem som har nyrekreft med spredning, sier Ursin.

Nyrekreft rammer mer enn 900 pasienter i Norge per år.

– Bidrar til å øke overlevelsen

Onkolog Christoph Müller ved Sørlandet sykehus har vært med i analysegruppen for studien. Han sier til Dagens Medisin at bruken av immunterapi innebærer en stor forbedring av behandlingen.

– Immunterapi-kombinasjoner bidrar til å øke overlevelsen av pasienter som har utviklet nyrekreft med spredning. Vi ser at opptil fire av seks pasienter opplever tilbakegang, og hos opptil en sjettedel ser vi en komplett respons. Dette er fantastisk å oppleve, og en betydelig forbedring over behandling med monoterapi med tyrosinkinasehemmerne i første linje. Fagmiljøene har tatt i bruk behandlingen så snart den ble tilgjengelig etter godkjenning i Nye metoder, sier Müller.

– Behandlingen er tilgjengelig for dem som trenger det. Dessverre er dette behandlinger som er effektive for klarcellet nyrekarsinom, og ikke for de cirka 30 prosentene av pasientene som har en ikke-klarcellet variant. Her er ikke immunkombinasjoner effektive, og vi må forske frem nye alternativer, sier han.

Kartlegger kreftbehandling

INSPIRE-prosjektet er et samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor, der Kreftregisteret, LMI, Inven2 og Kreftforeningen har gått sammen om å kartlegge bruk av medikamentell kreftbehandling.

Merck, Pfizer, MSD og Bristol Meyers Squibb har deltatt i prosjektet og bidratt med finansiering.

Powered by Labrador CMS