STARTER OPP: Ameli Tropé, leder av Livmorhalsprogrammet er glad for å kunne gjenoppta aktiviteten. 

Foto: Kreftregisteret

Tar opp igjen aktiviteten i Livmorhalsprogrammet

Livmorhalsprogrammet sender igjen ut påminnelser om å ta livmorhalsprøve, etter at utsendelsene har vært stanset siden midten av mars. Mandag sendte de ut 26.510 påminnelser. 

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

– Vi er veldig glade for at situasjonen nå er sånn at vi igjen kan sende ut påminnelser, men vi følger fortsatt nøye med på situasjonen, og starter opp forsiktig og gradvis, sier Ameli Tropé, leder for Livmorhalsprogrammet, ifølge Kreftregisterets egne hjemmesider. 

Mandag sendte Livmorhalsprogrammet ut 26.510 påminnelser.

Det skjer etter at Kreftregisteret i tett dialog med Helsedirektoratet, de regionale helseforetakene og laboratoriene på sykehusene finner at det er forsvarlig, både med tanke på smittevern og kapasitet i helsetjenesten.

Betydelige etterslep
Dagens Medisin har i flere artikler skrevet om de enorme etterslepene i de ulike screeningprogrammene etter at Norge stengte ned 12. mars. 

I dag er status for etterslepet i Livmorhalsprogrammet på 82.000 påminnelser. En vanlig måned sender de ut rundt 40.000 påminnelser i måneden. 

Siden kvinnene fortsatt har hatt mulighet å bestille time til livmorhalsprøve hos fastlege og gynekolog på eget initiativ, har ikke aktiviteten stanset helt. 

– Fortsatt har vi ikke full oversikt over hvor mange som har tatt prøver denne perioden, men basert på tilbakemeldinger fra laboratoriene, så regner vi med at antallet prøver ligger på om lag én tredjedel av det normale, sier Tropé. 

Også Mammografiprogrammet snart i gang
I Mammografiprogrammet har alle rutineundersøkelser vært stanset siden 16.mars, men også her er håpet at det skal være mulig å ta opp aktiviteten igjen snart.

– Vi må også her starte gradvis og forsiktig, men hvis det går som vi håper, så kan vi tilby de første kvinnene undersøkelse ganske raskt etter 17.mai, sier Solveig Hofvind, leder av Mammografiprogrammet, ifølge Kreftregisterets egne nettsider. 

I forkant
Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet og medlem av helse- og omsorgskomitéen på Stortinget har sendt et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie der hun spør om hvordan vil statsråden sørge for at screeningprogrammer gjenopptas. 

Høie svarte at målet er at programmene går som normalt i både livmorhals- og mammografiprogrammene fra tidlig høst 2020, men at aktiviteten må tilpasses hvordan Covid-19-epidemien utvikler seg. 

Powered by Labrador CMS