Millioner til nytt kvalitetsregister

Kreftforeningen bevilger til sammen 22 millioner kroner til to prosjekter på bukspyttkjertelkreft.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

- En stor dag, sier Kreftforeningens Anne Lise Ryel. Arkivfoto
- En stor dag, sier Kreftforeningens Anne Lise Ryel. Arkivfoto

Av disse går syv millioner kroner til å opprette et kvalitetsregister for bukspyttkjertelkreft. «Nasjonalt kvalitetsregister for pankreaskreft» skal lages av Kreftregisteret, i tett samarbeid med fagmiljøet som behandler disse pasientenem heter det i en pressemelding fra Kreftforeningen.
Pengene kommer delvis fra innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft. I 2019 ble det samlet inn 42 millioner kroner til kreftformer med lav overlevelse.

I dag samles det inn data om kirurgisk behandling av pasienter med bukspyttkjertelkreft i Norsk register for gastrokirurgi (NoRGast), men informasjon om medikamentell behandling registreres ikke.

Derfor har man ikke oversikt over den totale behandlingen som tilbys bukspyttkjertelkreftpasienter.

Fagmiljøene har av den grunn ønsket seg et kvalitetsregister som registrerer all behandling, sammen med annen informasjon om pasientene som mottar behandlingen.  Informasjon om kvaliteten på hele behandlingsforløpet vil dermed kartlegges bedre i et slikt register.

– Dette er en stor dag, og en viktig milepæl for bukspyttkjertelkreftforskning, uttaler Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

– Vi tror at det nye registeret vil bidra til bedre oppfølging av pasienter med bukspyttkjertelkreft. Systematisk innhenting av data kan bidra til systematisk arbeid med kvalitetsforbedring, og det er vårt håp at dette skal bidra positivt på overlevelsesstatistikken. Da et tilsvarende register ble opprettet i Sverige i 2010, så bidro det til at flere pasienter ble operert. Dette ble gjort mulig fordi analyser av data fra registeret identifiserte mulige punkt for forbedring, sier Ryel.

Powered by Labrador CMS