ETTERSLEP: Drammen sykehus er ett av mange sykehus der de ansatte jobber ekstra for å hente seg inn etter at undersøkelser og behandling ble utsatt på grunn av koronapandemien. Foto: Vestre Viken HF

Foto:

Flere sykehus jobber ekstra for å hente inn etterslep etter pandemien

Flere sykehus tar i bruk kveldstid og helger i et forsøk på å komme à jour med behandling som har blitt utsatt for å prioritere koronapasienter.

Publisert

Etter at pandemien for alvor kom til Norge i mars 2020, har flere sykehus måttet prioritere ned behandling, undersøkelser og operasjoner for å prioritere pasienter med covid-19.

NRK har kontaktet 20 helseforetak med spørsmål om hvorvidt det jobbes ekstra for å komme à jour etter pandemien.

12 av 13 helseforetak som har besvart NRKs henvendelse, svarer at det jobbes ekstra enten for å ta unna etterslepet eller fordi det fremdeles er mange koronapasienter som krever mye ressurser.

Blant andre setter Drammen sykehus opp ekstra kapasitet både på kveldstid og på lørdager. Fagdirektør Ulrich Spreng i Vestre Viken helseforetak forklarer at den gjennomsnittlige ventetiden er noen dager lengre enn før pandemien, men at ventetiden varierer mellom de ulike fagfeltene. 

Jarle Kjøniksen er avdelingssjef for ortopedi og akuttmottak i Drammen, som ble gjort om til korona-avdeling under pandemien. Avdelingen er nå i vanlig drift igjen og ansatte jobber ekstra for å ta igjen det som ble utsatt.

– Jeg merker en slitasje hos de ansatte. Det kan bli lange dager, sier Kjøniksen til NRK.

Les også: Slik har koronaåret påvirket inntektene i de private helseforetakene

Powered by Labrador CMS