STEG KRAFTIG: Helseutgiftene steg kraftig i 2021, skriver SSB og trekker fram koronapandemien som en av årsakene. Statsforvaltningens utgifter til vaksiner lå på 2,8 milliarder kroner i 2021

Foto: DM-arkiv/Vidar Sandnes

Kraftig oppgang i helseutgiftene i 2021

Foreløpige tall viser at de samlede løpende helseutgiftene i Norge var 418 milliarder kroner i 2021. Det er en kraftig økning fra fjoråret.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Samlet steg helseutgiftene 7,3 prosent i løpende priser, den høyeste veksten siden 2015, skriver SSB tirsdag.

Helseutgiftene utgjorde om lag 77.200 kroner per innbygger i 2021, 4.900 kroner mer enn i 2020. Gjennomsnittsveksten de siste ti årene har ligget på 2 500 kroner.

SSB trekker fram koronapandemien som en av årsakene. Statsforvaltningens utgifter til vaksiner lå på 2,8 milliarder kroner i 2021. Kommunene hadde i tillegg store utgifter knyttet til TISK (testing, isolering, smittesporing, karantene). Som følge av pandemien ble også drift av ordinære helsetjenester mer kostnadskrevende, ifølge SSB.

Husholdningenes helseutgifter vokste også markant i 2021, ifølge SSB. Utgiftene ble særlig ble trukket opp av tannlegetjenester, medisiner og sykehjemstjenester.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS