Medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, ser fram til å få på plass et regelverk som trygger legemiddelsituasjonen i Norge. Foto: Øyvind Bosnes Engen

Lager nytt regelverk for å kunne rasjonere legemidler

Helsedirektoratet og Legemiddelverket har fått grønt lys til å lage et regelverk som skal redusere faren for legemiddelmangel og forhindre hamstring. 

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Bakgrunnen er utbruddet av covid19-viruset som sprer seg til stadig flere land. Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte 30. januar at utbruddet av sykdommen, forårsaket av det nyoppdagede koronaviruset SARS-CoV-2, utgjør en internasjonal helsekrise.

I skrivende stund har Norge 19 bekreftet smittede personer. Utbruddet, som har sitt opphav i Kina, kan påvirke både tilgangen til og forbruket av legemidler og utstyr fordi legemiddelmarkedet og forsyningskjedene er globale og produksjon av virkestoff og mellomprodukt foregår i stor grad i Kina.

I koronaberedskap
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) vurderer at situasjonen er av en slik karakter at det er fare for at virusutbruddet kan true folkehelsen, også i Norge. Dermed er vilkårene oppfylt for når smittevernloven § 7-12 kan tas i bruk.
I Kongen i statsråd fredag ble det derfor vedtatt en resolusjon som gir HOD muligheten til å fastsette regler for å begrense mangel på legemidler og utstyr når det er nødvendig. Formålet er å sikre legemiddeltilgangen i Norge og det nye regelverket vil omfatte både eksport, salg fra grossist og over disk.

- Det vil kunne bli nødvendig å innføre meldeplikt, rasjonering eller eksportforbud som følge av koronavirusutbruddet for å ha oversikt over og sikre tilgang til nødvendige varer, uttaler helse- og omsorgsminister Bent Høie i en nyhetsmelding på HODs hjemmesider.

Takker for oppdraget
Det er Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet som har fått oppdraget med å sy sammen et regelverk som kan regulere omsetningen av spesielle legemidler i Norge.

Blant tiltakene som foreslås innført er en hjemmel til å rasjonere salg fra grossister og apotek, for eksempel gjennom å sette grenser for hvor mye som kan utleveres på en gang til pasienter og/eller helseinstitusjoner, for å forhindre hamstring, ifølge oppdragsbrevet fra Helsedirektoratet. 

- Vi er svært glad for å få denne hjemmelen og ser frem til å samarbeide tett med HOD for å trygge legemiddelsituasjonen i Norge, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk til Dagens Medisin.

Nøyaktig når et regelverk vil være klart til å rulles ut, kan han imidlertid ikke si noe om per nå, men Madsen forsikrer at det jobbes på spreng.

Når jobben er gjort, skal det vurderes om og når det skal rulles ut. 

Truende nasjonal krisesituasjon
Helsedirektoratet vurderer at det ut fra gjeldende situasjon foreligger en truende nasjonal krisesituasjon. De har kartlagt lagerbeholdning av kritiske legemidler og personlig verneutstyr/beskyttelsesutstyr i de regionale helseforetakene. Statens legemiddelverk har kartlagt lagerbeholdningen av kritiske legemidler hos grossistene og leverandørene. 

«I en epidemisituasjon vil forbruket av en del kritiske legemidler øke dramatisk, særlig legemidler til behandling av intensivpasienter og antibiotika. Tilsvarende vil forbruket av personlig verneutstyr mangedobles sammenlignet med normalsituasjonen», skriver de i sitt svar på oppdraget fra HOD.

Tiltak
Av tiltak som anses nødvendig for å trygge folkehelsen som følge av faren for utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom er: 

  • Innføre lovhjemmel for å rasjonere legemidler fra grossist og apotek ved redusert tilgang.
  • Regulering av parallelleksport
  • Innsyn i grossistenes og apotekenes lagerbeholdning

Høie skal møte næringslivet
Helse- og omsorgsminister Bent Høie har invitert NHO, Virke, Melanor, Roche og Norway Health Tech til møte tirsdag for å diskutere mulige tiltak som gir helsetjenesten best mulig tilgang på nødvendig utstyr.

- I Norge har vi et næringsliv som bidrar når vi trenger det. Derfor har jeg invitert til et møte med næringslivet for å diskutere mulige tiltak som sikrer at helsetjenesten har tilgang på for eksempel smittevernutstyr. Det kan være at det er bedrifter i Norge som sitter på gode løsninger. Vi trenger alle gode krefter, sier Høie.

Powered by Labrador CMS