FAGFOLK: Kommunefarmasøyter er nemlig ikke opptatt av pasientenes alder eller bosted – de har fokus på at legemiddelbehandlingen til den enkelte skal være optimal og ha en høy kvalitet, skriver Birgitte Lloyd. Illustrasjonsfoto: NTB
FAGFOLK: Kommunefarmasøyter er nemlig ikke opptatt av pasientenes alder eller bosted – de har fokus på at legemiddelbehandlingen til den enkelte skal være optimal og ha en høy kvalitet, skriver Birgitte Lloyd. Illustrasjonsfoto: NTB

Kompetansen finnes allerede

Farmasøyter har kompetanse til å se det store legemiddelbildet, og flere kommuner har allerede forstått verdien av vår legemiddelekspertise.

Publisert
Birgitte Lloyd
Birgitte Lloyd

Tor Atle Rosness utrykker i sitt debattinnlegg «Det utføres medikamentelle forsøk på sykehjemsbeboere hver dag», en bekymring for at sykehjemsmedisin ikke er attraktivt nok for leger. Han mener derfor at sykehjemsbeboere er gjenstand for likegyldighet, og at deres legemiddelbruk vil kunne lide under mangel på medisinsk kompetanse innen geriatri.

Norges Farmasøytiske Forening (Farmaceutene) vil derfor minne om at det allerede FINNES legemiddelkompetanse som kan bidra til å gi nettopp den tryggheten og kvaliteten han etterlyser. Kommunefarmasøyter er nemlig ikke opptatt av pasientenes alder eller bosted – de har fokus på at legemiddelbehandlingen til den enkelte skal være optimal og ha en høy kvalitet. Når «Helga (92)» står på kvetiapin uten at hun kanskje hverken trenger det eller at behandlingen gir uønskede konsekvenser, vil et farmasøytisk blikk kunne hjelpe til med både alternativ medisinering og seponering av legemidler hun ikke bør bruke.

Farmasøyter har kompetanse til å se det store legemiddelbildet, og flere kommuner har allerede forstått verdien av vår legemiddelekspertise. Blant flere store og små kommuner, har blant annet Oslo, Stavanger, Bergen, Kristiansand og Tromsø erfart bedre helse for den enkelte, høyere kvalitet i legemiddelbruk og på legemiddelområdet generelt, i tillegg til riktigere ressursbruk.

Vi heier på spesialisering og er helt enige i Rosness’ ønske om at sykehjemsbeboere og eldre skal få en høy kvalitet i sin legemiddelbehandling. Tverrfaglige team er helt nødvendig for å skape livskvalitet på alle områder, og vi vet at riktig legemiddelbruk er en viktig del av det å ha en god hverdag. Farmaceutene ønsker derfor å minne om at det finnes en helt åpenbar løsning på overbehandling, feilbehandling, bivirkninger og bruk av legemidler som absolutt ikke skal kombineres.

Over hele landet finnes det farmasøyter som sitter på kompetansen som Rosness’ etterlyser, og Farmaceutene ønsker oss en mulighet til å vise akkurat det. Vi er ikke opptatt av HVOR i helsevesenet eller kommunene vi bidrar, men at vi får mulighet til å gjøre en farmasifagligforskjell for den enkelte pasient eller tjenestebruker. Uansett alder. Fokuset vårt er alltid at legemiddelbruk skal være riktig, forståelig og trygg, og det ønsker vi å bidra til.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS