NY RAPPORT: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok torsdag utredningen til Kvinnehelseutvalget.
NY RAPPORT: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok torsdag utredningen til Kvinnehelseutvalget.

Kjerkol vil ikke love en milliard til kvinnehelse

Kvinnehelseutvalget ønsker en milliard til tiltakene sine. Helseminister Ingvild Kjerkol vil ikke snakke om summer. – Her handler det om å prioritere riktig, sier Kjerkol til Dagens Medisin.

Publisert Sist oppdatert

Kvinnehelseutvalgets rapport som nå er lagt fram rommer hele 75 tiltak for hvordan kvinnehelse kan forbedres.

Da Kjerkol tok imot rapporten, sa hun at hun trenger hjelp fra uttalelser under høringsrunden for å prioritere.

Hun vil ikke uttale seg om hva som haster mest.

– Nei, jeg har ikke tenkt i dag å gi noen prioritet. Nå er det viktig at vi får høringsrunden for denne rapporten, sier Kjerkol til Dagens Medisin.

Utvalget foreslår at det skal brukes en milliard kroner på tiltak for bedre kvinnehelse. Utvalgsleder Christine Meyer sa under fremleggelsen at en milliard er en svært liten del av budsjettet til Follobanen.

Kjerkol vil imidlertid ikke uttale seg om en milliard er for lite.

– Vi bruker godt og vel 400 milliarder i primærhelsetjenesten og i sykehusene. Og utvalgslederen presiserte jo også at det ikke nødvendigvis trengte å være friske midler. Så her handler det om å prioritere riktig, og det håper jeg høringsrunden også vil bidra til, sier Kjerkol.

– Så utvalget får ikke en milliard til tiltakene sine?

– Jeg har ikke tenkt å oppgi noen summer i dag, men vi bruker jo mye penger på helsetjenester til kvinner i dag. Så får vi finne ut hva det er som trenger ekstra prioritet i året som kommer, og det blir jo en del av de ordinære budsjettprioriteringene, sier Kjerkol.

Utvalget har tatt for seg både barn, samer og andre minoriteter og rusomsorg. Kjerkol mener ikke at utvalgets NOU er for bred.

– Min bekymring har kanskje vært at utvalget kunne blitt litt for smalt, og konsentrert seg i for stor grad om enkeltdiagnoser. Det synes jeg ikke de har gjort. De har gått kunnskapsbasert og grundig tilverks. Kvinneliv leves jo ikke i en sektor, sier Kjerkol.

Hun sier også at hun vil ta kontakt med sine regjeringskolleger, fordi innspillene fra utvalget går utover helsesektoren.

Noen veldig enkle forbedringer å ta tak i umiddelbart ser Kjerkol heller ikke nå.

– Det har jeg ikke rukket å sette meg inn i, men jeg vil vise til de arbeidene som allerede er i gang på seksuell og reproduktiv helse, abortutvalget, og også det at vi har gitt oppdrag på endometriose og adenomyose, sier Kjerkol, som også minner om at regjeringen styrker fastlegeordninga slik at særlig kvinner med kroniske tilstander opplever en stabil fastlegeordning og en fastlege som har tid.

Powered by Labrador CMS