GRUNDIG UTREDET: – Kunnskapsdepartementet skriver at dette er grundig utredet – i Grimstad-rapporten, men selv har de jo konkludert helt annerledes, sier overlege Klaus Klingenberg.
GRUNDIG UTREDET: – Kunnskapsdepartementet skriver at dette er grundig utredet – i Grimstad-rapporten, men selv har de jo konkludert helt annerledes, sier overlege Klaus Klingenberg.

Kaller Kunnskapsdepartementets svar om UiT provoserende og arrogant

– De ignorerer fullstendig en rapport de selv har bestilt, sier overlege Claus Klingenberg, med henvisning til Grimstad-rapporten.

Publisert Sist oppdatert

Fra august i år øker antallet medisinstudenter ved universitet i Tromsø fra 151 til 181 studenter per årskull.

I et brev til Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, signert av drøyt 40 professorer og overleger ved UiT og UNN, frarådes den raske økningen.

«Vi anbefaler på det sterkeste at økningen i studentantallet skjer gradvis, og at det første kullet på 181 studenter ikke tas opp før man har en ferdigutviklet plan for håndtering av den kliniske undervisningen på 2. og 3. studieår».

Claus Klingenberg, overlege ved Barne- og ungdomsavdelingen, UNN og professor ved Institutt for Klinisk Medisin, UiT, viser til Grimstad-rapporten.

– Der står det hva som er maks antall man kan øke med ved Universitet i Tromsø – og de velger å gjøre noe helt annet, sier Klingenberg oppgitt.

«Grundig utredet»

I svaret fra avdelingsdirektør Audun Digerud i Kunnskapsdepartementet viser departementet til at «kapasitetsøkning i medisinutdanningen er grundig utredet».

Videre peker de på at «samarbeid og koordinering mellom utdanningsinstitusjonene og helse- og omsorgstjenestene i gjennomføring av utdanning og praksisundervisning er viktig for å lykkes med å øke kapasiteten i utdanning av helsepersonell.»

Dette arbeidet er også viktig med tanke på rekruttering av kandidatene fra utdanningene inn til arbeid i tjenestene, skriver Digerud.

«Kunnskapsdepartementet forventer at utdanningskapasiteten øker i tråd med tildelte studieplasser. Det er ikke aktuelt å utsette opptrappingen av de tildelte studieplassene i medisin ved UiT – Norges arktiske universitet», fastslår de.

Les også: Kaller medisinstudentenes bekymring et bomskudd

«Provoserende og arrogant»

– Svaret er dessverre fullt av unøyaktigheter og feil, bemerker Klingenberg.

Han mener regjeringen ikke styrker norsk medisinutdanning, men øker antallet uten å legge inn åpenbare tiltak for å opprettholde kvaliteten. Ifølge ham er det svært vanskelig å se at Kunnskapsdepartementet samarbeider med Helse- og omsorgsdepartementet.

– Det er et provoserende og arrogant svar. Kunnskapsdepartementet skriver at dette er grundig utredet – i Grimstad-rapporten, men selv har de jo konkludert helt annerledes. Anbefalingene fra Grimstad-utvalget var en gradvis oppbygging av hensyn til planlegging og tilrettelegging. De ignorerer altså fullstendig en rapport de selv har bestilt.

I en kronikk i Dagens Medisin 22.januar spurte Klingenberg, med flere, om helseminister Ingvild Kjerkol tror spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge blir upåvirket av innstramminger, og om Ola Borten Moe tror at man kan utdanne flere medisinstudenter uten at det tilsettes ekstra fagfolk til å undervise studentene.

– De har ignorert den grundige utredningen, det er en rapport som de har lagt i skuffen og ikke tatt hensyn til, sier overlegen.

Les også: Foreslår 30 nye studieplasser ved UiT: – Må se på pasientgrunnlaget

Hundrevis i kø

«Innspillene fra både universitetet og helseforetaket i regionen tilsier at de ikke kan håndtere en ytterligere økning, ut over de 25 plassene som er antydet», heter det i Grimstad-rapporten.

Den kraftige økningen av studieplasser begrunnes likevel med behovet for flere leger i nord – et reelt behov, påpeker Klingenberg.

Men hvorfor etablerer man ikke heller flere LIS1-plasser. Det hadde vært en raskere og mer effektiv løsning på dette problemet.

Overlegen viser til at mange hundre nyutdannede leger står i kø for å få gjort ferdig første del av obligatorisk utdannelse, LIS1, og kommer ikke videre.

Da regjeringen halverte antallet nye stillinger i statsbudsjett for 2023 høstet de mye kritikk. SV tok LIS1-stillingene inn igjen i sitt alternative budsjett, men fikk ikke gjennomslag for dette i budsjettforhandlingene med regjeringen.

Klingenberg presiserer at de selvfølgelig ønsker mange utdannende i nord, men at det går en grense for hva man kan klare å opprettholde av kvalitet når man ser på sykehuskapasitet, befolkningsstørrelse og antall ansatte.

– Vi er åpne for å øke antall studenter og er allerede i gang med å ta opp flere, men det må også fordeles rundt i landet.

Les også: Disse sykehusene «mister» LIS-plasser

Powered by Labrador CMS