FUNDAMENT: I tjenesteutvikling er det kritisk å starte med riktig fundament; en feil i starten kan føre til skjevheter i hele prosjektet, skriver tjenesteutvikler Ole Kristian Losvik i Direktoratet for e-helse. Illustrasjon: Ole Kristian Losvik/Dall-E.

Juletremodellen for tjenesteutvikling

Man lar ikke skogeieren bestemme hvor juletreet skal stå.

Publisert Sist oppdatert
Ole Kristian Losvik

I lys av den pågående høytiden, så har jeg tenkt å lansere en ny modell for tjenesteutvikling. Jeg kaller den juletremodellen. For å ta det med utredningsinstruksens første spørsmål: Problemet er at det er jul, og det vi ønsker å oppnå er en god jul. Blant de relevante tiltakene, står juletre høyt på listen.

"Man lar ikke skogeieren bestemme hvor juletreet skal stå.” – kunne et av barna ha sagt

Det er jo ikke gitt at man skal feire jul, og heller ikke at juletre er relevant for alle. Men sånn er det jo med alt man lager.

Hvor skal stammen stå?

Men skal man ha juletre, så er det greit å avklare rammene tidlig. Skal det stå i en stor stue, eller på en liten hybel? Ingen kommer til å bli fornøyd med treet, dersom vi ikke finner ut hvor det skal stå.

En feilplassert stamme betyr at juletreet aldri vil bli som forventet, uansett hvor flott det pyntes. I tjenesteutvikling er det like kritisk å starte med riktig fundament; en feil i starten kan føre til skjevheter i hele prosjektet.

Innsnevringene er viktige

De brede grenene nederst er en åpen og bred utforsking av ideer og løsninger. De har en funksjon i seg selv, men bringer også næring oppover i treet.

Etter hvert som man beveger seg oppover i treet, blir grenene smalere, noe som symboliserer en prosess med innsnevring og fokusering av ideer og funksjoner. Mange kjenner igjen den doble diamanten her, men for juletreet så er det helt avgjørende at det blir smalere etter hvert som man beveger seg oppover.

Det er fort gjort å tillate brede grener mot toppen av treet, men når man gjør det, så blir treet ustabilt og faller overende. Derfor er innsnevringen etter hvert som treet vokser helt sentralt for en god jul.

Ha en skikkelig stjerne på toppen

Et juletre gir ingen glede, hvis ingen ser på det. Vi avslutter derfor med en stjerne på toppen. Det betyr ikke at treet er ferdig, det betyr bare at det nærmer seg jul. Og så kan vi alltids fikse på pynten, og beskjære noen døde grener hvis det trengs.

Stjernen på toppen er ikke bare lanseringen av juletreet, men også et symbol på kvaliteten under. Stjerna står bare støtt, hvis alt under er kvalitet. Og når stjernen er tent, ja da er det endelig jul.

Ingen oppgitte interessekonflikter. Forfatteren skriver som privatperson, og ikke på vegne av Direktoratet for e-helse.

Powered by Labrador CMS