PÅ LANDSMØTE: OUS-tillitvalgte for Ylf, Anniken Riise Ylnes, Ingvil Schau Ystgaard og Guro Haugen Fossum ber Legeforeningen utarbeide retningslinjer for nulltoleranse for all form for trakassering, inkludert sextrakassering.  Foto: Målfrid Bordvik
PÅ LANDSMØTE: OUS-tillitvalgte for Ylf, Anniken Riise Ylnes, Ingvil Schau Ystgaard og Guro Haugen Fossum ber Legeforeningen utarbeide retningslinjer for nulltoleranse for all form for trakassering, inkludert sextrakassering. Foto: Målfrid Bordvik

Vil ha retningslinjer for nulltoleranse for trakassering

På årsmøtet til Yngre legers forening ble det vedtatt å jobbe for retningslinjer som forbyr trakassering i Legeforeningen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

SCANDIC ØRNEN, BERGEN (Dagens Medisin): I kjølvannet av fjorårets #metoo-kampanje, stilte over 3600 leger seg bak oppropet #utentaushetsplikt. En rekke leger og medisinstudenter brøt tausheten og fortalte om seksuell trakassering i helsesektoren.

I sin tale til årsmøtet takket YLf-leder Christer Mjåset kvinnene som sto bak oppropet. Legene Solveig Ballo og Ingvild Lohne Frøyen tok initiativ til oppropet, og Guro Haugen Fossum og Johanne Sundby fortalte om en mannsdominert kultur gjør at kvinner i underordnede stillinger synes det er vanskelig å si ifra

Krever nulltoleranse
– Dette fikk stor gjennomslagskraft og endringer er i ferd med å skje, sa Ylf-leder Christer Mjåset i sin tale til landsrådet.

Anniken Riise Elnes og Ingvil Schau Ystgaard, begge foretakstillitsvalgte for Ylf ved Oslo universitetssykehus, fremmet forslag om at Ylf-styret skal ta videre med Legeforeningen at organisasjonen «forplikter seg til å utarbeide retningslinjer for nulltoleranse for verbal, ikke-verbal og fysisk trakasserende atferd».

«Retningslinjene skal tydeliggjøre at utøvelse av slik atferd er uforenlig med et tillitsvalgtverv i Legeforeningen, og også være tydelig på hvilke konsekvenser atferden får for den tillitsvalgte», ifølge vedtaket som landsrådet stilte seg bak.

– Etter #utentaushetsplikt har vi sett et stort endringsengasjement hos ledelsen ved OUS. Vi har fått fokus på varslingskanaler, og vi har en god dialog med ledelsen om dette, sier Anniken Elnes.

– Må ikke glemme oss selv
OUS-tillitsvalgt Guro Haugen Fossum sier at det fortsatt er utfordringer.

– Det gjenstår fortsatt et arbeid for å få mer åpenhet om dette på avdelingene. Det er viktig at lederne forplikter seg til å ta opp temaet, sier hun.

– Hvorfor er det nødvendig at også Legeforeningen tar tak i dette?

– Vi setter krav til arbeidsgiver, men vi må ikke glemme å sette krav til oss selv. Også Legeforeningen er en hierarkisk organisasjon med erfarne og uerfarne tillitsvalgte, og mentor-roller som krever bevisstgjøring, sier Ingvil Schau Ystgaard om bakgrunnen for initiativet.

Undersøkelse pågår
Denne uken har alle medlemmene i Legeforeningen fått en e-post hvor de blir bedt om å svare på en undersøkelse om seksuell trakassering. Undersøkelsen er utviklet i samarbeid med Fafo.

– Målet er å kartlegge omfanget av trakassering, og få informasjon om hvordan dette er opplevd og håndtert. Dette skal gjøre oss bedre i stand til å se hva vi kan gjøre for å trygge våre medlemmer på arbeidsplassen og i organisasjonen, sier legepresident Marit Hermansen.

I sin tale til sykehuslegene minnet hun om #metoo-kampanjen, og viktigheten av at det felles vårkurset for Yngre legers forening og Overlegeforeningen blir «gode dager». I tre dager er yngre leger og overleger samlet til faglige diskusjoner, men også fest og moro.

– Overlegene har særlig ansvar
– Det siste året har vi sett at vi skal ha spesiell oppmerksomhet på at slike arrangementer blir gode dager. #metoo startet som en støtte til skuespillere som var trakassert av regissør Weinstein, men ingen bransjer kan klappe seg på brystet og si at man ikke skal se på egne kort. Vi skal heller ikke tenke at det bare er på arbeidsplassen at dette skjer. Ingen organisasjoner kan la være å gjøre selvransakelse og se om man håndterer dette riktig og at det er gode dager på våre arrangementer, sier Hermansen.

Akademikerne har utarbeidet retningslinjer for varsling av trakassering, og Hermansen varsler at det kommer egne retningslinjer for tillitsvalgte.

– Trakassering foregår der makt er skjevt fordelt, og overlegene har et særlig ansvar på grunn av sin maktposisjon, sier Jon Helle, leder i Overlegeforeningen, som også minnet sine medlemmer på dette i sin årsmøte-tale.

MINNER OM #METOO: DNLF-president Marit Hermansen og Overlege-leder Jon Helle var gjester under årsmøtet til Yngre legers forening. Foto: Målfrid Bordvik

Powered by Labrador CMS