NYTT I NORGE: Mini-CEX er et vurderingsverktøy for studenter i klinisk praksis. Illustrasjonsfoto: Getty Images Foto:
NYTT I NORGE: Mini-CEX er et vurderingsverktøy for studenter i klinisk praksis. Illustrasjonsfoto: Getty Images Foto:

Nytt skjema for medisinstudent-evaluering

Forskere har utviklet et nytt scoringsskjema for studenter i klinisk praksis.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Forskere ved NTNU og UiB har oversatt vurderingsverktøyet Mini-CEX til norsk. Målet er mer observasjon og tilbakemelding til legestudenter.

Mini-CEX er et vurderingsverktøy som i utgangspunktet er laget for leger i spesialisering i indremedisin i USA. Det er et validert skjema som skal støtte vurdering av og tilbakemelding til leger i spesialisering i autentiske kliniske situasjoner.

Skjemaet er utbredt både innenfor grunnutdanningen og i flere spesialiteter internasjonalt, men har hittil ikke vært tilgjengelig i norsk versjon.

Lite observasjon
Nå har førsteamanuensis Børge Lillebo og stipendiat Susanne S. Smeby fra NTNU i samarbeid med professor Anders Bærheim og Bjørn Egil Vikse ved Universitetet i Bergen bearbeidet Mini-CEX til en norsk versjon. De håper nå at skjemaet skal bli tatt i bruk både i grunn- og spesialistutdanningsmiljøer i Norge.

– Jeg tror situasjonen i Norge ikke er så ulik som i andre land, hvor det er dokumentert at det er sjelden legestudenter observeres i klinisk praksis. Man baserer seg i stor grad på rapporter til hverandre, og observerer i liten grad hvordan studenten kommuniserer med, undersøker og gir råd til pasienter. Det er en svakhet, sier førsteamanuensis Børge Lillebo ved NTNU.

Testes ut på sykehus
Lillebo og kollegene har tatt utgangspunkt i den australske og amerikanske versjonen av Mini-CEX i arbeidet med den norske versjonen. De understreker at observasjonene skal gjøres i en autentisk situasjon over om lag 15 minutter. Skjemaet er allerede testet ut på legestudenter på sykehusene i Ålesund, Levanger og Molde. Der brukes også på sykehuset i Haugesund og tildels i Stavanger og Førde også.

– Planen er å gradvise innfase dette for alle medisinstudenter ved NTNU. Og samtidig som vi innfaser, så evaluerer vi bruken. Vi har mange skjemaer i helsetjenesten fra før, så det må være et skjema med funksjon. Erfaringene så langt er at skjemaet lever opp til forventningene ved å være kort og gjennomførbart, sier han. 

Undersøker utbytte
Stipendiat Susanne S. Smeby holder på å avslutte datainnsamlingen til en stor studie om læringsbytte av skjemaet og hvordan studentene opplever tilbakemeldingene de får.

– Vi undersøker om det er forskjeller i prestasjoner mellom de som har hatt Mini-CEX i praksis og de som ikke har hatt det. I tillegg svarer studentene på et spørreskjema om hvordan de opplever tilbakemeldingen, sier Smeby, som foreløpig ikke har noen resultater å dele.

I skjemaet skal studenten rangeres på syv forskjellige kategorier, blant annet profesjonalitet, rådgivningsferdigheter og klinisk undersøke. Studenten får da en tallverdi. I tidligere studier er det vist at denne tallverdien er assosiert med hvor godt studenten gjør det på eksamen, det vil si at god score i skjemaet ofte gir god score på eksamen.

– Vi ser at dette ofte henger sammen, men vi vet ikke om det er en årsakssammenheng ved at systematisk bruk av skjemaet oppnår bedre eksamensscore. Dette er noe av det vi prøver å undersøke nå, sier Lillebo. 

SKJEMA FOR OBSERVASJON: Slik ser første siden av skjemaet ut. Det er designet av professor Bjørn Egil Vikse.

Powered by Labrador CMS