I ARBEIDSRETTEN: Gravide legers rett til vaktfritak har vært gjenstand for gjennomgang i Arbeidsretten.  Foto: Colourbox
I ARBEIDSRETTEN: Gravide legers rett til vaktfritak har vært gjenstand for gjennomgang i Arbeidsretten. Foto: Colourbox

– Gravide leger har ikke rett til vaktfritak

Legeforeningen fikk ikke medhold.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Legeforeningen fikk ikke medhold av Arbeidsretten i saken som handler om gravide leger i siste trimester av svangerskapet har rett til vaktfritak etter overenskomst A2 § 3.6.4 mellom Legeforeningen og Spekter.  

– For å beskytte gravide
– Resultatet strider etter vår vurdering mot tariffavtalens formål, sier Legeforeningens advokat Synne Bjørvik Staalen, ifølge Legeforeningen.

 Formålet med bestemmelsen har vært å beskytte gravide i siste trimester fra vaktarbeid. Med Arbeidsrettens dom vil man dessverre kunne risikere unødvendige sykmeldinger av gravide, sier Staalen,

Spekter anfører at tilretteleggingsbestemmelsen i overenskomst del A1 § 1.4 kan brukes ved behov for vaktfritak når som helst i svangerskapet, fordi vaktarbeid vil kunne være risikofylt ved graviditet. Dette har også Arbeidsretten lagt til grunn i domspremissene, ifølge Legeforeningen.

– Det må i slike tilfeller avklares mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker hvorvidt det er behov for en legeerklæring som dokumenterer behovet for vaktfritak, uttaler Staaalen.

Unngå unødvendige sykmeldinger
– Men resultatet vil i de fleste tilfeller måtte bli tilsvarende slik det har vært praktisert – nemlig at legen tas ut av vaktplanen og beholder full lønn. En slik løsning vil i så fall bidra til å unngå unødvendige sykmeldinger av gravide, påpeker hun.

Powered by Labrador CMS