Frykter for fremtiden som leger på sykehus

Norske medisinstudenter vegrer seg for å jobbe i sykehus dersom utfallet etter streiken er at avtalen forblir uendret.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det har vært relativt stille fra partene i sykehusstreiken etter at arbeidsminister Anniken Hauglie (H), grep inn og beordret tvungen lønnsnemd. Resultatet av den tvungne lønnsnemda vil trolig ikke bli klart før neste år. Nå forteller norske medisinstudenter at de frykter for sin fremtidige arbeidssituasjon som leger i sykehus dersom den eksisterende avtalen om arbeidstid forblir uendret.
– Da jeg begynte å studere medisin tenkte jeg at kirurgi eller akuttmedisin var kjempespennende og at jeg kunne tenke meg å jobbe med det. Men hvis vi ikke får beholde rullerende arbeidsplaner er jeg redd for at jeg kommer til å være så overarbeidet at jeg ikke greier å hjelpe pasienten så godt som jeg burde, sier Emma Lengle.
Hun er medisinstudent ved Universitetet i Oslo (UiO), og møter Dagens Medisin sammen med sine medstudenter Hakan Foss, Øyvind Rustan og Fajhar Hussain. De forteller alle at de har vurdert om det er verdt å jobbe som leger i sykehus dersom de blir nødt til å jobbe i en presset situasjon over tid. Studentene studerer på femte og sjette semester, og har i løpet av studietiden vært i praksis i kortere perioder.
– Jeg var i praksis i akuttmottaket, og da fikk jeg høre at jeg var heldig som kom på en tid hvor de faktisk hadde tid til å veilede oss litt. Det var min første gang i akuttmottaket, og da var jeg glad for at noen kunne fortelle meg hvordan man gjorde ting, forteller Øyvind Rustan.

Startet kampanje
De fire medisinstudentene ved UiO er ikke alene om å være bekymret for sin fremtidige arbeidssituasjon. I etterkant av streiken har Norsk Medisinstudentforening (Nmf) startet en kampanje for å sikre kollektivt vern for leger, for å sette fokus på studentperspektivet.

Lederen for Nmf, Rasmus Bakken, mener kollektivt vern må være en forutsetning for at leger skal få fritak fra arbeidsmiljøloven.

– Når man velger et studium gjør man seg jo noen betraktninger, som for eksempel hva slags arbeidsforhold man ønsker å gå inn i. Uten kollektivt vern vil det bli mindre attraktivt å jobbe som lege i sykehus-Norge, og i verste fall kan arbeidstidene føre til at dyktige studenter ikke ønsker å studere medisin, sier Bakken.

Han påpeker også at legeyrket på sykehus allerede er vanskelig å kombinere med familieliv, og at det ikke vil bli noe lettere dersom arbeidstidene skal planlegges individuelt.

Kampanjen har hovedsakelig utspilt seg på sosiale medier, med emneknaggen #kollektivtvern. Nmf har også laget en videoer for å få frem budskapet, og i midten av november hadde nærmere 25.000 personer sett videoene.

Rasmus Bakken forklarer at poenget med filmen er å illustrere hvor urimelige arbeidskravene som legene bes om å akseptere er.

– Hvem har lyst til å si ja til en slik jobb? Vi vil få frem at uten kollektivt vern er legedrømmen fjern, sier han.

Nmf er bekymret for rekrutteringen av leger både til offentlige sykehus og av studenter til medisinstudiet. Arbeidslivskomiteen i Nmf forteller at de hører flere studenter si at dette er urimelige krav og at de vil søke seg mot andre deler av helsetjenesten enn offentlige sykehus og spesialisering, sier han.

Hvis du tar livet av en pasient på grunn av en enkelt feil du gjorde mens du var sliten, så kommer det til å være veldig tungt. Øyvind Rustan.

Viktig å ta vare på systemet
Medisinstudentene ved UiO forteller at nettopp under streiken var det mange studenter som diskuterte hva slags lege de ønsket å være i fremtiden. 

– Mange snakket for eksempel om fastlege, der du kan styre hverdagen din mer selv og ikke har en arbeidsgiver som presser deg for langt. Inntrykket mitt er også at man får mer pasientkontakt i løpet av dagen, og det syns jeg er veldig positivt, sier Emma Lengle. 

Likevel legger ingen av studentene som Dagens Medisin møter skjul på at da de begynte på studiene ønsket de aller helst å jobbe i sykehus.

– Hvis du spør meg i dag om hva jeg ønsker å jobbe med, så er svaret sykehus. Det er det vi lærer mest om de første årene på studiet, og det virker mest spennende og interessant. Men nå har jo ikke vi prøvd å jobbe en 60-timers uke ennå, og hvis du tar livet av en pasient på grunn av en enkelt feil du gjorde mens du var sliten, så kommer det til å være veldig tungt, sier Øyvind Rustan.

Også Emma Lengle forteller at hun alltid har sett for seg å jobbe i sykehus, men påpeker at hun kjenner sine egne begrensninger og vet ikke om hun hadde klart å jobbe like hardt og lenge som hun mener flere sykehusleger blir tvunget til å gjøre i dag.

– Jeg har vokst opp i USA og sett hvordan arbeidsforholdene er der, og det at vi har kollektivt vern og sterke fagforeninger i Norge, er noe av det jeg setter mest pris på ved å bo her. Det er viktig å ta vare på det systemet, understreker hun.

Ivaretar pasientsikkerheten
En potensiell arbeidsplass for medisinstudenter som skal jobbe som leger, er et av landets største sykehus, Haukeland Universitetssjukehus.

Administrerende direktør ved Haukeland Universitetssjukehus, Eivind Hansen, tror sykehuset vil være en attraktivt arbeidsplass for studenter også i fremtiden.

– Vi er en spennende arbeidsplass med stort faglig utviklingspotensiale, som satser på forskning, og gir muligheter for spesialisering, sier han. Vi har mange varierte og spennende oppgaver for fremtidige leger.

Hansen mener fremtidige leger ikke trenger å bekymre seg for at arbeidstidene vil gå ut over pasientsikkerheten.

– Det er sykehusledelsen som er ansvarlig for å drive virksomheten sammen med de ansatte slik at pasientsikkerheten er ivaretatt. Vi vil ha fokus på aktivitets- og bemanningsplanlegging som ivaretar både pasientene og et godt arbeidsmiljø, sier han og understreker at de er opptatt av å ha en god dialog med både medarbeidere og tillitsvalgte.

– Vi er opptatt av å drive et godt sykehus, og dersom det er områder der vi har forbedringspotensiale, ønsker vi å finne ut av det.  Da er vi avhengige av et godt samarbeid med både legeforeningen, leger generelt og studenter som kan være fremtidige arbeidstakere hos oss, avslutter han.

Powered by Labrador CMS