KRITISK:– I stedet for å drive kampanje burde de heller opptre i tråd med en hundreår gammel tradisjon i norsk arbeidsliv, nemlig at partene snakker sammen, sier Spekter-leder Anne-Kari Bratten.  Foto: Erik M. Sundt
KRITISK:– I stedet for å drive kampanje burde de heller opptre i tråd med en hundreår gammel tradisjon i norsk arbeidsliv, nemlig at partene snakker sammen, sier Spekter-leder Anne-Kari Bratten. Foto: Erik M. Sundt

Bratten: – Ylf har i beste fall misforstått

– Denne dommen fører ikke til endring for gravide, sier Spekter-leder Anne-Kari Bratten.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Denne kampanjen er veldig vanskelig å forstå, sier Anne-Kari Bratten, leder av arbeidsgiverforeningen Spekter.

Hun viser til Twitteropprøret etter at Legeforeningen tapte en sak i arbeidsretten om gravide legers rett til vaktfritak.

– Det er i beste fall en misforståelse hvis Yngre legers forening mener at gravide leger i siste trimester ikke skal få tilrettelagt arbeid dersom kvinnen i samråd med lege mener det er behov for tilrettelegging. Enhver gravid lege, særlig i siste trimester, skal selvsagt slippe å utføre arbeidsoppgaver som ikke er forenlig med den tilstanden hun er i, understreker Bratten.

Jeg synes det er spesielt at Spekter blir tillagt skyld i økning i spontanaborter og premature barn Anne-Kari Bratten, Spekter

– Ingen endring
Ifølge Bratten fører ikke denne dommen til noen endring for gravide. Hun viser til at både legers og andre arbeidstakeres rett til tilrettelagt arbeid under svangerskapet er godt ivaretatt i lov- og avtaleverk.  

– Denne dommen fører ikke til noen endring i rettstilstanden. Det er ikke sendt ut noe fra Spekter om at man nå skal piske de gravide tilbake på jobb. Gravide som trenger det skal fortsatt få tilrettelagt arbeidet, understreker Bratten.

– Leger har ikke noen særstilling enn andre yrkesgrupper på sykehus. Hvis arbeidet blir for belastende skal legen ta det opp med sjefen sin, og så vil det bli tilrettelagt. Men det er ikke noe automatikk i at man fritas fra vakt, og noen ønsker også å fortsette i vakt, sier hun.

– Ylf skremmer gravide
Hun er svært kritisk til Yngre legers forening fremgangsmåte i denne saken.

– Bildene på Twitter vitner om at de har misforstått dommen. Jeg synes ikke man skal skremme folk fra å bli gravide ved å legge ut slike bilder på Twitter. Det er bedre å veilede medlemmene om rettighetene de har, sier Bratten.

– En av legene har invitert deg med på vakt. Hva svarer du til det?

– Jeg er veldig godt kjent med hvordan det er på vakter i norske sykehus. Hvis man med dette skal gjøre et poeng av at høygravide leger løper i gangene, må de gravide heller gå til sjefene å be om tilrettelegging. Hvis de mot formodning møter på en sjef som ikke vil tilrettelegge, så kan de personlig ringe til meg og så skal jeg ordne opp i det, lover Spekter-sjefen.

– Unorsk måte å opptre på
Hun mener legene har valgt en «underlig» måte å kommunisere på i denne saken.

– I stedet for å drive kampanje burde de heller opptre i tråd med en hundreår gammel tradisjon i norsk arbeidsliv, nemlig at partene snakker sammen. Legeforeningen tapte en sak de selv har anlagt. Hvis de mener at det byr på problemer burde de ta kontakt med meg for å se hva vi kan gjøre i fellesskap. Jeg har ikke fått henvendelser fra Ylf. Jeg har foreslått at vi i fellesskap bør gå ut med informasjon for å oppklare denne misforståelsen, men det har ikke Legeforeningen ønsket, sier Bratten.

Hun mener Twitter ikke er en egnet kommunikasjonskanal mellom partene i slike saker.

– Jeg synes det er spesielt at Spekter blir tillagt skyld i økning i spontanaborter og økning i premature barn, og jeg kommer ikke til å svare på Twitter.

Powered by Labrador CMS