ENDRING: – Toppledelsens rolle i pasientsikkerhetskultur er avgjørende. Skal vi komme videre, må vi klare å snakke om det som skal endres, mener Geir Riise, generalsekretær i Legeforeningen. Foto: Lasse Moe Foto:
ENDRING: – Toppledelsens rolle i pasientsikkerhetskultur er avgjørende. Skal vi komme videre, må vi klare å snakke om det som skal endres, mener Geir Riise, generalsekretær i Legeforeningen. Foto: Lasse Moe Foto:

– Trivsel kan være avgjørende for å kunne levere gode helsetjenester

– Det er en lønnsomhet i godt arbeidsmiljø, sier generalsekretær Geir Riise i Legeforeningen. Han mener det er fem forutsetninger for å lykkes i arbeidet med pasientsikkerhet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

SANDEFJORD: – Vi som leger identifiserer oss veldig med jobben. Det er en kolossal styrke, men også en sårbarhet. Når jobb betyr mye, betyr også arbeidsmiljø mye for å gjøre en god jobb. Vi er avhengig av tillit til hverandre og tillit fra sykehuslederne. Får vi ikke det, blir det en uheldig arbeidssituasjon.

Det sa Geir Riise, generalsekretær i Legeforeningen, da han snakket om pasientsikkerhet og arbeidsmiljø på Overlegeforeningens vårmøte.
Riise mener det er en klar sammenheng mellom arbeidsmiljø og pasientsikkerhet.

Autonomien til fagets utvikling må vi ha kontroll over Geir Riise, generalsekretær i Legeforeningen

– Det er en lønnsomhet i godt arbeidsmiljø – tiltak som bidrar til trivsel på jobb har betydning for pasientsikkerheten. Det finnes det støtte for i forskningen, og mer og mer dokumentasjon viser betydningen av trivsel. Jeg mener trivsel kan være avgjørende for å kunne levere gode helsetjenester.

Topplederens rolle
Ifølge Riise er det ganske sparsomt med norsk forskning. I en studie fra 2010 blant onkologer, mente legene at stor arbeidsmengde går utover behandlingskvaliteten.

– I pasientsikkerhetskultur-undersøkelsen fra 2014 rapporterte 44 prosent om et klima som kan bidra til økt risiko for pasientskader. Norsk pasientskadeerstatning sier at 70-80 prosent av pasientskadene som gir rett til utbetaling ikke er kjent lokalt. Vi klarer altså ikke fange dette godt nok opp. Jeg mener nøkkelen ligger i hvordan vi utvikler ledelse og arbeidsmiljø.Toppledelsens rolle i pasientsikkerhetskultur er avgjørende. Skal vi komme videre, må vi klare å snakke om det som skal endres, sa Riise.

Fem forutsetninger
Han mener leger trives når de kan gi god pasientbehandling og får være med på utvikle faget.

– Så enkelt, og så vanskelig. Autonomien til fagets utvikling må vi ha kontroll over, sa Riise.

Han mener det er fem forutsetninger for å komme videre i arbeidet med pasientsikkerhet og arbeidsmiljø:

- Arbeidsgiverpolitikk som vektlegger innflytelse og medbestemmelse – fagfolk må bli lyttet til
- Åpenhet og trygghet for å si fra om egen jobb-bekymring
- Ledelse som anerkjenner og gir ansvar og myndighet
- Fysisk rom og plass for pasientbehandling og ansatte
- Sette den som skal yte tjenesten langt fremme

Generalsekretæren sier det trengs en tillitsreform.

– Verdigrunnlaget for arbeidsgiverpolitikken må starte med et godt arbeidsmiljø som bygger på tillit og trygghet.

KRISE: – Det må ofte en krise til for å få til en endring i arbeidet med pasientsikkerhet, sier forsker og overlege ved Akershus universitetssykehus, Ellen Tveter Deilkås. Foto: Lasse Moe
KRISE: – Det må ofte en krise til for å få til en endring i arbeidet med pasientsikkerhet, sier forsker og overlege ved Akershus universitetssykehus, Ellen Tveter Deilkås. Foto: Lasse Moe

Fast punkt på agendaen
Forsker og overlege ved Akershus universitetssykehus, Ellen Tveter Deilkås, snakket også om pasientsikkerhet. Hun viste blant annet til en amerikansk studie publisert i 2009.

Den fant at sykehus i USA skårer høyere på kvalitet og lavere risikojustert dødelighet når styret blant annet bruker over 25 prosent av tiden på saker om kvalitet og samarbeider tett med faglige ledere om kvalitetsstrategi.

– Eksempler på forbedringsaktiviteter og resultater fra pasientsikkerhetsarbeid må settes opp som fast punkt på dagsorden i personalmøter, i ledermøter og i styremøter, sa Tveter Deilkås, som bemerket at det ofte må en krise til for å få til en endring i arbeidet med pasientsikkerhet.

Powered by Labrador CMS