KREVER GRANSKNING: Arne-Christian Mohn, ordfører i Haugesund (Ap), er én av fem ordførere i Rogaland som er kritiske til en tildeling på 24 millioner kroner til medisinutdanning i Stavanger. 

Foto: Siri Gulliksen Tømmerbakke

Ordførere raser etter milliontildeling til medisinutdanning: – Bryter alle regler

Ordførere i fem kommuner i Rogaland krever en offentlig gransking av en tildeling på 24 millioner kroner til medisinutdanning ved Universitetet i Stavanger (UiS) - fra et fond som skal gå til grønn omstilling: – Skjer dette fordi Stortinget nå skal behandle sak om gradsrett for legeutdanning til flere universiteter enn de fire store? spør de seg.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Universitetet i Stavanger (UiS) har fått inn de 84 millioner som trengs for oppstart av egen medisinutdanning ved universitetet. Nå mangler klarsignal fra departementet, skriver Khrono.

Rektor ved UiS, Klaus Mohn, forteller i en pressemelding fra universitetet at han er veldig glad for at hele finansieringen nå er i boks, og han takker Ulla Førre-fondet for tildelingen på 25 millioner kroner. UiS har tidligere mottatt tilsagn på 40 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen SR-Bank og 10 millioner kroner fra henholdsvis Folke Hermansen AS og Universitetsfondet AS til medisinutdanning ved UiS. 

Rasende ordførere
Arne-Christian Mohn, ordfører i Haugesund, og ordførerkolleger i Tysvær, Karmøy, Vindafjord, Bokn, reagerer kraftig:

– Her bryter en alle regler for å sikre seg penger. Fondets penger skal gå til grønn omstilling - det kan ikke legeutdanning kalles, sier Mohn i en kommentar til Dagens Medisin.

Ordførerne krever nå en offentlig gransking av Ulla Førre-tildelingen, da de mener fondet med denne tildelingen bryter med egne vedtekter. De har også engasjert en advokat for å bistå i arbeidet.

  • Ulla Førre-fondet skal ifølge egne vedtekter «være et offensivt redskap i arbeidet med grønn omstilling av næringsliv og høyere utdanning i Rogaland, med vekt på utdanning, forskning, teknologiløsninger og andre samfunnsnyttige tiltak i tråd med dette.»  

Mener egen søknad har blitt trenert
I en pressemelding torsdag ettermiddag viser ordførerne de fem kommunene til at de for tre år siden sendte inn en søknad til Ulla Førre-fondet om støtte til grønne omstillingsprosjekter innunder det regionale RENergi-programmet i nordfylket.

– Søknaden for RENergi-programmet har imidlertid vært trenert, og har enda ikke vært til behandling. Fylkestinget bestemte seg nylig for å endre søknadskriteriene til fondet, men disse venter på godkjenning fra ESA. 

– Denne uken hastebehandlet likevel styret i Ulla Førre-fondet en søknad om legeutdanning i Stavanger. Styret vedtok å tildele legeutdanningen hele 24 millioner kroner, cirka 25 prosent av hele fondet. Vedtaket ble støttet av fylkesordfører, til tross for at det er i strid med vedtaket hun formulerte i fylkestinget i april 2020: «Rogaland fylkeskommune forutsetter at overføring av midlene til bundet fond skjer i tråd med avtalens bestemmelser.», skriver de og fortsetter:

– Vi, ordførerne i Tysvær, Vindafjord, Bokn, Karmøy og Haugesund stusser veldig over at Ulla Førre-fondet anser legeutdanning som «arbeid med grønn omstilling av næringsliv og høyere utdanning». Vi undrer oss også over hvorfor søknaden fra RENergi-programmet fortsatt ikke har vært behandlet etter tre års venting, mens søknaden om legeutdanning ble hastebehandlet denne uken. Skjer dette fordi Stortinget nå skal behandle sak om gradsrett for legeutdanning til flere universiteter enn de fire store? Det er lett å få inntrykk av det.

Bakgrunnen var et sterkt ønske fra ledelsen i fylkeskommunen for å få på dette på plass før saken behandles i Stortinget. Torkel Myklebust, styreleder i Ulla Førre-fondet

– Vi opplever at styret med sitt vedtak har avveket fra fondets formål, og at de med det har forfordelt søknaden fra RENergi-programmet. Vi har vært i dialog med stiftelsestilsynet, og har informert dem om saken, avsluttes pressemeldingen.

Hastebehandlet
Styreleder i Ulla Førre-fondet, Torkel Myklebust, bekrefter overfor NRK Rogaland at tildelingen til UiS ble hastebehandlet fordi saken nå skal behandles i Stortinget.

– Vi tok det på et ekstraordinært møte. Bakgrunnen var et sterkt ønske fra ledelsen i fylkeskommunen for å få på dette på plass før saken behandles i Stortinget, sier Myklebust.

Han mener at formålet med fondet ikke er brutt, men forstår at det blir diskusjoner.

Myklebust sier at han ikke kjenner til søknaden fra nordfylket for tre år siden. Han forklarer at fondet har vært mer eller mindre uten funksjon siden 2013, men at styret det siste året har jobbet med å få det opp å gå.

Mener studiet oppfyller kravene
Fylkesordfører Marianne Chesak støtter styret i fondet sin beslutning, sier hun til NRK Rogaland.

Hun mener studiet er en stor del av den grønne omstillingen som skal skje i fylket, og at det er mange ringvirkninger som følger med et medisinstudie.

Powered by Labrador CMS